Konkurs dla NGO-sów: zaprezentuj swoją organizację na Targach CSR

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie, którego zwycięzcy będą mieli szansę pokazać swoje dobre praktyki podczas unikatowego wydarzenia: Targów CSR. Dobre praktyki współpracy z biznesem można nadsyłać do 16 lutego.


Targi CSR odbędą się 29 marca 2012 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Na Targach firmy będą prezentowały swoje działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Podczas wydarzenia zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt inicjatyw realizowanych przez firmy w obszarach związanych z miejscem pracy, rynkiem, społecznościami lokalnymi i społeczeństwem oraz środowiskiem naturalnym, jak również ze sferą zarządzania i raportowania.


Jest to już czwarta edycja targów, dotychczas organizowaliśmy je w roku 2005, 2008 i 2010. Targi CSR każdorazowo spotykały się z dobrym przyjęciem zarówno wśród wystawców, jak i odwiedzających. Ich nieformalna atmosfera umożliwia dzielenie się praktyczną wiedzą oraz wzajemne inspirowanie się do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które przynosząc korzyści firmom i organizacjom, są jednocześnie społecznie użyteczne i przyjazne środowisku.

Na czym polega Konkurs dla NGOs?
Konkurs ma na celu wyłonienie dobrych przykładów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i biznesem. Spośród nadesłanych przez organizacje zgłoszeń Jury złożone z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu wybierze najlepsze. Zwycięzcy otrzymają możliwość bezpłatnego zaprezentowania swoich działań podczas Targów.


Jak wziąć udział w konkursie?

  • należy zapoznać się z Regulaminem konkursu dla NGO-sów
  • następnie należy wypełnić formularz konkursowy online (do 16 lutego 2012)


Dlaczego warto znaleźć się w gronie Wystawców?
Targi CSR to znakomita okazja do:

  • promowania organizacji
  • budowania jej wiarygodnego wizerunku w środowisku biznesu
  • nawiązania cennych kontaktów z przedstawicielami sektora biznesowego


Więcej: www.targiCSR.pl

 

 

 

 

Źródło: http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci.html?id=5477

Projekt i wykonanie: Mehowmy