Konkurs ” AKTYWNI SENIORZY”

Rusza I edycja gdańskiego konkurs „Aktywni Seniorzy”,Celem konkursu jestnagradzanie seniorów i seniorek aktywnych na rzecz swojej grupy i społeczności lokalnej Gdańska oraz Klubów Seniora i projektów, inicjatyw skierowanych do seniorów.

Pierwsza edycja dotyczy aktywności za rok 2012 . Konkurs ma promować działania na rzecz poprawy jakości życia gdańskich seniorów i jest adresowany do wszystkich osób , instytucji , organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych ,które chcą złożyć nominację kandydatów w kategoriach :senior, seniorka , klub seniora, projekt /inicjatywa dla seniorów.

Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego –WYPEŁNIJ FORMULARZ .Formularz można również otrzymać w wersji papierowej w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku ul. Romana Dmowskiego 10 BC. Konkursem, jest organizowany przez Stowarzyszenie Seniorów „ Starsi” , Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Urząd Miasta Gdańska. Szczegółowe warunki określa REGULAMIN KONKURSU. Nagrodą w konkursie jest tytuł „Aktywni Seniorzy 2012” w każdej z czterech kategorii oraz nagrody rzeczowe. Konkurs trwa do 10 czerwca do godziny 15:00, laureatów poznamy 21 czerwca na oficjalnej ceremonii wręczenia nagród.

POBIERZ FORMULARZ DO DRUKU

Projekt i wykonanie: Mehowmy