Konkurs „Aktywni Seniorzy”

Rusza II edycja Konkursu „Aktywni Seniorzy”, organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszenie Seniorów „Starsi” oraz Urząd Miejski w Gdańsku. Celem konkursu jest nagradzanie najaktywniejszych seniorów, ciekawych inicjatyw oraz przedsięwzięć organizowanych z myślą o społeczności lokalnej Gdańska. Konkurs ma promować działania na rzecz poprawy jakości życia gdańskich seniorów.

W ramach konkursu zostaną wręczone nagrody w 4 kategoriach: najaktywniejszy senior, najaktywniejsza seniorka, najciekawsza inicjatywa senioralna realizowana w ramach Gdańskiego Funduszu Senioralnego oraz projekt/inicjatywa przeprowadzona dla seniorów. Nagrodą w konkursie jest zdobycie tytułu „Aktywni Seniorzy” w jednej z czterech kategorii oraz nagrody rzeczowe.

Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony www.kiwi.org.pl. Formularz można również otrzymać w wersji papierowej w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, ul. Dmowskiego 10 BC. Termin składania wniosków upływa 15 września 2014 r. o godzinie 16:00. Laureatów konkursu poznamy 4 października br. na oficjalnej ceremonii wręczenia nagród uwieńczonej koncertem w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Szczegółowe warunki określa regulamin konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy 

Projekt i wykonanie: Mehowmy