Konferencja „Masz Moc – inspirujemy i edukujemy”

KONFERENCJA MASZ MOC – INSPIRUJEMY I EDUKUJEMY

GDAŃSKI TYDZIEŃ WOLONTARIATU

Konferencja Masz moc – edukujemy i inspirujemy to ogólnopolskie spotkanie teoretyków i praktyków w obszarze wolontariatu. Naszym zamysłem i ambicją jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat uwarunkowań i kierunków rozwoju aktywności społecznej. Wymiana wiedzy dotycząca różnorodnych metod rozwoju wolontariatu oraz wzrost roli wolontariatu w tworzeniu rozwiązań społecznych to jedne z przesłanek do dyskusji. Wśród panelistów konferencji znajdują się osoby ze świata biznesu, organizacji pozarządowych jak i instytucji publicznych. Na styku wszystkich tych sektorów wolontariat zaczyna odgrywać swoją role.

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Termin: 5 grudnia 2016, 9:00 – 15:30
Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności
Wstęp na konferencje jest bezpłatny.

Obowiązują zapisy on-line na stronie: evenea.pl do dnia 30.11.2016

PROGRAM:

Skrócony program:
9:00 – 11:00 SESJE OTWIERAJĄCE
11:00 – 11:30 PRZERWA KAWOWA
11:30 – 13:00 SESJE TEMATYCZNE
13:00 – 13:30 PRZERWA KAWOWA, LUNCH
13.30 – 15:30 SESJA PODSUMOWUJĄCA

TARGI WOLONTARIATU
Podczas konferencji odbędą się również Targi Wolontariatu, podczas których organizacje pozarządowe i instytucje publiczne będą mogły się zaprezentować, a wolontariusze zdobędą wszelkie potrzebne informacje dotyczące wolontariackich możliwości danego miejsca.

LABORATORIUM INICJATYW
Ideą „Laboratorium Inicjatyw” jest umożliwienie wolontariuszom pozyskania środków na realizację projektów i programów wolontariackich realizowanych przy organizacji lub instytucji, w której działają wolontariacko. Projekt może dotyczyć pomysłu na inicjatywę lub być projektem na wsparcie samej grupy wolontariackiej np. specjalistycznym szkoleniem, materiałami, narzędziami do wolontariatu.
Laboratorium odbędzie się podczas konferencji „Masz Moc – edukujemy i inspirujemy” na zasadach 5 minutowych wypowiedzi liderów projektu, mających przekonać uczestników konferencji do dofinansowania ich pomysłu.
Po prezentacji wszystkich pomysłów zostaną zebrane głosy z pośród uczestników konferencji – wygrywają kolejno 3 projekty, które otrzymały największą liczbę głosów.
Nagrodami są 3 granty za zdobyte miejsca 1,2,3, w wysokości 1000 zł każdy. Więcej informacji TUTAJ.

SESJE OTWIERAJĄCE:
1. Trendy w wolontariacie

Moderator: Gralczyk Jacek 
Paneliści: Hakiel Hanna, Kacprowicz Marzena, Krzyczkowski Karol, Tomasik Agnieszka.

Sesja przybliżająca temat zmian, które zachodzą w obszarze wolontariatu z biegiem czasu. Omówione zostaną zbadane ogólnopolskie trendy rozwoju wolontariatu. Jednocześnie przybliżone zostaną jego nowe formy takie jak: mikrowolontariat, e-wolontariat czy wolontariat uchodźców.

2. Wolontariat jako rozwój kompetencji

Moderator: Gralczyk Jacek
Paneliści: Andersen Hariette, Baryś Krystyna, Gortych Dagmara, Niemkiewicz Adam, Sinica Małgorzata.

Drugim tematem głównej sesji otwierającej będzie dyskusja na temat wpływu aktywności prospołecznej i wolontariackiej na rozwój kompetencji. Czy rozwój kompetencji i zdobywanie doświadczenia możliwe jest przez wolontariat? Jakie kompetencje rozwijamy poprzez aktywność wolontariacką?

SESJE TEMATYCZNE
1. Wolontariat w szkole
Moderator: Matyjaszczyk Beata
Paneliści: Cudnowski Leszek, Hintz Marcin, Maszko Joanna, Matyjaszczyk Katarzyna, Sautycz Przemysław, Staniszewska Agnieszka, Tomasik Agnieszka,

Modele rozwoju wolontariatu szkolnego, różnorodność szkolnych kół wolontariackich, wdrożenie metody gamifikacji jako narzędzia do budowania aktywności wolontriackiej uczniów. Obowiązek wolontariatu szkolnego a dobrowolność, punkty za aktywność wolontariacką, te i wiele innych aspektów wolontariatu szkolnego poruszonych zostanie w trakcie dyskusji panelowej.

2. Wolontariat w przestrzeni publicznej

Moderator: Dąbrowski Wojciech
Paneliści:Garczyński Marcin, Litwin Aneta, Niemkiewicz Adam, Samsel Marcin

Panel związana z rozwojem wolontariatu w przestrzeni publicznej. Ten panel to omówienie różnorodnych metod, doświadczeń angażowania wolontariuszy w realizację wolontariatu w przestrzeni miejskiej. Przytoczymy specyfikę wolontariatu podczas różnorodnych dużych imprez sportowych takich jak EURO 2012, omówimy innowacyjny program wolontariatu w Policji w Kielcach oraz dowiemy się jaką rolę w zarządzaniu imprezą masową odgrywają wolontariusze.

3. Wolontariat w obszarze pomocy społecznej

Moderator: Dunajska Anna
Prelegenci: Krzyczkowski Karol, Lewandowicz Karolina, Szynaka Barbara, wolontariusze PSONI programu Starszy Brat Starsza Siostra.

Wolontariat w obszarze pomocy społecznej, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obszarów wolontariatu. Wolontariat pomocowy ma jednak swoje różnorodne oblicza, które będziemy mieli okazję poznać w trakcie panelu.

4. Wolontariat miejski

Moderator: Buczyńska Agnieszka
Paneliści: Andersen Hariette, Gortych Dagmara, Pokorski Krzysztof, Tyrakowski Sebastian.

Panel oparty o miejskie modele centrów wolontariatu – miejsca, które zajmują się animowaniem ruchu wolontariackiego i wspieraniem organizacji i instytucji korzystających z wolontariuszy. Poznamy praktyki zarówno ogólnopolskie jak i zza granicy. O swoich doświadczenach dot. miejskich centrów wolontariatu opowiedzą przedstawiciele: Wrocławia, Warszawy, Aarhus (Dania) oraz Berlina.

5. Wolontariat zagraniczny

Moderator: Brzezińska Dorota
Paneliści: Almirón Delgado Jose Luis, Kurakiewicz Jakub, Macińska Magdalena, Szymańska Joanna, Zimmermann Kaja

Sesja mówiąca o obliczach wolontariatu za granicą. Poruszone zostaną kwestie obszarów działania, kierunków rozwoju, współpracy międzynarodowej i otwieraniu się granic dla wolontariuszy.

Prelegenci i moderatorzy:

Andersen Henriette
Andersen Henriette
(Aarhus; Dania) – socjolog z Danii. Pracuje jako konsultant w Departamencie Zdrowia i Opieki w duńskim Aarhus. Do jej zadań zawodowych należy tworzenie strategii, zarządzanie i koordynacja sieci wolontariatu oraz badanie różnorodności podejmowanych inicjatyw wolontariackich w Aarhus. Henriette pracuje w Centrum wolontariatu w Arhus, które dwa lata temu otrzymały tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu.

Barys
Baryś Krystyna (Kreatywna Pedagogika; Gdańsk) – pedagog, pedagog-terapeuta, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, mediator konfliktów z udziałem dzieci, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku. Od 28 lat pracuje w szkole. Autorka i realizatorka 6 projektów innowacji pedagogicznej i ponad 50 projektów profilaktycznych w szkole. Członkini zespołu gdańskich pedagogów „Kreatywna pedagogika”. Lider grupy: „EDUKRAMY pedagogika z pasją i pomysłem na…”.

Dorota Brzezińska
Brzezińska Dorota (Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdańsk) – pedagożka społeczna i psycholożka międzykulturowa. Przez trzy lata koordynowała projekty Wolontariatu Europejskiego i pracowała z wolontariuszami jako animatorka kultury. Własne, międzykulturowe doświadczenia wolontariackie rozwijała na trzech kontynentach. Obecnie pracuje w Muzeum Miasta Gdyni oraz jest animatorką wolontariatu w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Buczyńska Agnieszka
Buczyńska Agnieszka
(Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Gdańsk) – socjolog i politolog. Prezeska Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, od dziesięciu lat związana z organizacjami pozarządowymi. Autorka i realizatorka wielu projektów z dziedziny aktywności prospołecznej, ekspert w dziedzinie wolontariatu. Aktualnie członkini m.in. Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Gdańskiej Rady ds. Seniorów.

Dąbrowski Wojciech
Dąbrowski Wojciech
(Stadion Energa Gdańsk, Gdańsk) – Dyrektor Biura ds. Komunikacji i CSR, Prokurent w spółce Arena Gdańsk Operator zarządzającej Stadionem Energa Gdańsk. Z wykształcenia geograf społeczny, nauczyciel, ekonomista, manager sportu, planista i urbanista. Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednostkach administracji publicznej Województwa Warmińsko -Mazurskiego, Miasta Gdańska oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto zarządzał Wolontariatem Miasta Gdańska UEFA EURO 2012 i projektami z zakresu rozwoju społecznego, finansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Dunajska
Dunajska Anna
(Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdańsk) – absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, członek Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, realizatorka licznych projektów i programów dotyczących sfery pomocy społecznej.

Garczyński Marcin
Garczyński Marcin
(Pokojowy Patrol; Warszawa) – koordynator Wolontariatu Fundacji WOŚP. Na co dzień zajmuje się organizacją szkoleń dla osób chcących dołączyć do grona wolontariuszy Fundacji WOŚP, czyli Pokojowego Patrolu. Równolegle swój czas poświęca na promocję działań wolontariatu oraz koordynację działań Pokojowego Patrolu na wszelkich imprezach, w które angażuje się Fundacja.

Gortych Dagmara
Gortych Dagmara
(Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”; Warszawa) – ekspertka i animatorka do spraw zaangażowania społecznego i wolontariatu. Współautorka książki „Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami” oraz cyklu poradników „Modelowy wolontariat w kulturze”. Przez pięć lat pracowała w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, a obecnie współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”. 

Gralczyk Jacek
Gralczyk Jacek (Collegium Civitas, CAL; Warszawa) – z wykształcenia pedagog. Z wewnętrznej potrzeby animator kulturalny i społeczny. Z przypadku urzędnik samorządowy. Z wyboru i przekonania Bełchatowianin. Aktywny członek i założyciel kilku organizacji pozarządowych, od lat szczególnie mocno związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – członek Rady Programowej i edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej. Wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, Okresowo wolontariusz i twórca pierwszego Klubu Wolontariusza w swoim mieście.

Hanna Hakiel
Hakiel
 Hanna (OPEN ART SHELTER, Berlin) – organizatorka wolontariat uchodźców i na rzecz uchodźców w Berlinie. Założycielka i prowadząca grupy OPEN ART SHELTER. „Volunteer managment” to spora część jej pracy, które traktuje bardziej jako narzędzie, a nie cel pracy.

Kacprowicz Marzena
Kacprowicz Marzena
(Fundacja Dobra Sieć; Warszawa) – pomysłodawczyni aplikacji TuDu.org.pl – pierwszej w Polsce platformy crowdsourcingowej dla trzeciego sektora. Z wykształcenia polityk społeczny, z pasji – promotorka kreatywnego korzystania z Internetu. Od 2011 roku związana z Fundacją Dobra Sieć, w której opiekuje się Programem E-wolontariatu. Wymyśla i realizuje projekty, które wykorzystują potencjał Internetu do prowadzenia rozmaitych działań społecznych, tworzy www i aplikacje, pisze publikacje oraz prowadzi szkolenia z zakresu m.in. (e-)wolontariatu, bezpiecznej współpracy on-line i crowdfundingu.

Krzyczkowski Karol
Krzyczkowski Karol
(Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa) – koordynator projektów, w Forum Odpowiedzialnego Biznesu odpowiedzialny za portal internetowy, a także realizacje projektów, szczególnie wokół tematyki wolontariatu pracowniczego. Wcześniej pracował w Centrach Wolontariatu między innymi w Gdańsku, Warszawie i Kielcach, w których odpowiedzialny był za przygotowywanie i realizację projektów. Absolwent Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych. W społecznej odpowiedzialności biznesu najbardziej pasjonuje go wykorzystanie nowych technologii do budowania społeczności wokół działań.

Kurkiewicz Jakub
Kurakiewicz Jakub
(Stowarzyszenie TRATWA; Wrocław)– koordynator projektów, animator, streetworker, trener i ekspert w międzynarodowym programie edukacyjnym dotyczącym pracy z młodzieżą. W ciągu lat pracy w NGO realizował projekty dofinansowane głównie z Programów: Youth in Action, Erasmus +, POKL, FIO oraz przez Urząd Miasta Wrocław i Województwo Dolnośląskie. Założyciel wielu organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie OPACK, Nieformalne Centrum Kultury ASP, Członek zarządu – Fundacji Dom Pokoju. Obecnie Koordynator projektów międzynarodowych w Stowarzyszeniu TRATWA. Organizator i współzałożyciel Festiwalu Edukacji Nieformalnej ANIMATORIUM we Wrocławiu.


Karolina Lewandowska
(Caritas, Gdańsk) – z wykształcenie kulturoznawca, z doświadczenia od ponad 8 lat koordynator Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Praktyczne doświadczenie w koordynacji wolontariuszami, realizacji nowych pomysłów, aktywowania ludzi do działania, do zmiany siebie i swojego otoczenia.


Litwin Aneta
(Komenda Policji Miejskiej; Kielce) – Naczelnik Działu prewencji i koordynator wolontariatu w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach Wydziału Zarządzania i Administracji absolwentka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Policjantka z 25 letnim stażem służby. Brała udział w operacjach policyjnych o międzynarodowym wymiarze, m.in. Euro 2012, Światowe Dni Młodzieży. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów m.in. brała udział w warsztatach w Sielpi (2013) oraz w wizytach studyjnych w ramach projektu w Krakowie, Estonii i Wielkiej Brytanii.


Macińska Magdalena
(Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat, Warszawa) – Magdalena Macińska jest związana z Ruchem ATD od 2004 roku. Obecnie zajmuje się koordynacją „Warsztatów Wrzesiński”, czyli cyklu spotkań z badaczami oraz współpracą z Polską Radą Organizacji Zawodowych (PROM). Jest tłumaczką,  edukatorką w projektach dotyczących edukacji na temat Holocaustu oraz konsultantką sieci informacji młodzieżowej EURODESK.

Matyjaszczyk
Matyjaszczyk Beata
(Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych; Gdańsk) – Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gdańsk Śródmieście w kadencji 2011 – 2014. Z wykształcenia prawnik. Przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Zaangażowana w działania Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych.


Niemkiewicz Adam
(Stowarzyszenie Morena, ZHR; Gdańsk) – aktywny działacz ZHR, koordynator programu „Młodzież w działaniu” Stowarzyszenia Morena.

Pokorski Krzysztof
Pokorski Krzysztof
(Miejskie Centrum Wolontariatu; Wrocław) – pracownik Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, kieruje pracą Miejskiego Centrum Wolontariatu we Wrocławiu. Mówi o sobie „Najlepiej czuję się działając na pograniczu trzech sektorów: publicznego, pozarządowego i biznesu. Doświadczyłem, że najlepsze i najciekawsze projekty rodzą się ze współpracy oraz zrozumienia ludzi z różnych branż i specjalizacji. Wiele uwagi poświęcam kreowaniu przestrzeni, w której te potencjały mogą się spotykać i łączyć.”

Samsel Marcin
Samsel Marcin
(zarządzanie kryzysowe; Gdańsk) – ekspert ds. bezpieczeństwa publicznego specjalizujący się w imprezach masowych. Manager i trener z ponad dziewiętnastoletnim doświadczeniem. W swoim dorobku ma pracę przy organizacji i zabezpieczeniu ponad 1000 imprez, w tym również turnieju UEFA EURO 2012, EHF EURO 2016 w piłce ręcznej, Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni czy Red Bull Air Rac, gdzie współpracował również z wolontariuszami.

Sinica
Małgorzata Grażyna Sinica (Związek Harcerstwa Polskiego, Warszawa) – instruktorka harcerska w stopniu harcmistrzyni, od 9 września 2007 Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Zespołu ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych dla Działalności Społecznej i Obywatelskiej przy Prezydencie RP. Zajmuje się problematyką rozwoju III sektora w Polsce, projektami w zakresie edukacji poza formalnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, budową współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną i światem biznesu.

Joanna Szymańska
Szymańska Joanna
(Federacja FOSA; Olsztyn) – Od 2004 roku współpracuje z sektorem pozarządowym województwa Warmińsko-Mazurskiego w charakterze trenera, eksperta, tłumacza (rosyjski, niemiecki) koordynatora i asystenta projektów. Posiada uprawnienia trenerki organizacji pozarządowych Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Z Federacją FOSa związana od 2006 w charakterze  tłumacza, eksperta, trenera.

Szynaka Barbara (Fundacja Hospicyjna – Hospicjum im.Ks. E. Dutkiewicza; Gdańsk) – koordynator wolontariatu opiekuńczego od 10 lat. W ramach swojej pracy zajmuje się rekrutacją oraz organizacją szkoleń dla przyszłych wolontariuszy. Koordynuje pracę wolontariuszy na oddziale stacjonarnym, w domowym hospicjum oraz wolontariat kierowców. Organizuje dla wolontariuszy szkolenia oraz warsztaty. Organizuje we współpracy z Bankiem Żywności zbiórki żywności na rzecz hospicjum.

 

Tomasik
Tomasik Agnieszka
(Kreatywna Pedagogika, Gdańsk)– doktor nauk humanistycznych, koordynatorka innowacyjnego projektu doskonalenia nauczycieli „Kreatywna Pedagogika”, konsultant języka polskiego w  Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach. Specjalizuje się w tworzeniu i popularyzacji  TIK oraz nowoczesnych metod nauczania w oparciu o podstawy neurodydaktyki, psychologii pozytywnej i filozofii dialogu. Autorka koncepcji kształcenia: „nauczanie empatyczne”,  „lekcja jako spotkanie” i „szkoła NUR-ków”, opartej  na demokratycznej współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Od września dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku.

Tyrakowski
Tyrakowski Sebastian (Muzeum Emigracji; Gdynia) – Zastępca Dyrektora Muzeum. Od 12 lat bezpośrednio związany z sektorem kultury. Doświadczenie zawodowe zdobywał za granicą, głównie w strukturach samorządowych Wielkiej Brytanii. Koordynował m.in. działania w ramach jednego z modelowych programów wolontariatu przy realizacji programu Liverpool – Europejska Stolica Kultury 2008.

plakat konferencja

Projekt i wykonanie: Mehowmy