Konferencja Ekonomizacja III sektora – w perspektywie tworzenia i rozwoju Domów Sąsiedzkich

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej oraz Urząd Miejski w Gdańsku
zapraszają do udziału w konferencji *"Ekonomizacja III sektora -
w perspektywie tworzenia i rozwoju Domów Sąsiedzkich"*.
Konferencja odbędzie się 18 listopada w godzinach od 10.00 do 15.30 w
hotelu QUBUS przy ul. Chmielnej 47-52 w Gdańsku.

* *

Podczas konferencji:

- brytyjscy eksperci przedstawią własne *doświadczenia w tworzeniu i
prowadzeniu community centers* w lokalnych społecznościach z inspirującymi
przykładami generowania zysku przez organizacje społeczne,

- zaprezentujemy wypracowany przez grupę partnerską *model Domu
Sąsiedzkiego *opisujący jak tworzyć, prowadzić i finansować Dom Sąsiedzki,
- przedstawimy *prognozy finansowania i rozwoju podmiotów ekonomii
społecznej*
w przyszłym okresie programowania w latach 2014-2020.

Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączeniu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest przesłanie
wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 10 listopada 2011 r.
na adres mailowy: rejestracja.konferencja@gfis.pl lub faksem pod numer
(58)
304 99 56 wewn. 6. Liczba miejsc jest ograniczona i o udziale decydować
będzie kolejność zgłoszeń.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączeniu.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu "CEAL - nowe spojrzenie
na
ekonomię społeczną z perspektywy brytyjskich doświadczeń"
wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Projekt i wykonanie: Mehowmy