Konferencja „Czas na przedsiębiorczość społeczną”

Konferencja „Czas na przedsiębiorczość społeczną”

16 listopada 2011 r. w Sala Okrągła Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Celem konferencji „Czas na przedsiębiorczość społeczną” jest refleksja nad barierami i szansami rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Będziemy szukać odpowiedzi na pytania, miedzy innymi:

  • Jakie rozwiązania legislacyjne, organizacyjne, instytucjonalne są potrzebne dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej? Dlaczego klauzula społeczna jest rzadko stosowana?
  • W jakich obszarach usług społecznie użytecznych szczególnie wskazany jest rozwój przedsiębiorczości społecznej? 
  • Jak przedsiębiorczość społeczna sprzyja aktywności zawodowej i społecznej osób o niewielkiej szansie na zatrudnienie na otwartym rynku pracy?
  • Czy instytucje publiczne (władze lokalne i regionalne) powinny wspierać rozwój przedsiębiorstw społecznych? A jeśli tak, to w jaki sposób?

Konferencja będzie też okazją do prezentacji dobrych praktyk wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

żródło: ngo.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy