Komunikat dot. zbiórki WOŚP podczas uroczystości pogrzebowych

Zgodnie z wolą Rodziny ś.p. Pana Prezydenta, za zgodą Fundacji WOŚP, podczas uroczystości pogrzebowych odbędzie się zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z której całkowity dochód Fundacja WOŚP przekaże na cele Hospicjum Ks. Dutkiewicza.

Zbiórka organizowana jest przez Sztab 4087 przy Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku za zgodą Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i według wytycznych Fundacji. 

W zbiórce udział może wziąć max. 40 wolontariuszy, przy czym:

  • Mogą być to wyłącznie wolontariusze 27. Finału działający w ramach Sztabu 4087 (Sztab WOŚP przy regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku).
  • Mogą to być wyłącznie osoby pełnoletnie (18+).
  • Osoby te muszą posiadać ten sam identyfikator wolontariusza WOŚP, którym identyfikowali się podczas 27. Finału WOŚP oraz koszulkę wolontariusza 27. Finału WOSP wydaną przez nasz Sztab.
  • Osoby te muszą być do dyspozycji w sobotę.
  • Decyduje kolejność zgłoszeń. Od decyzji Sztabu nie ma odwołania.

Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą formularza googlowego:
zgłoszenia

Z uwagi na ograniczenia czasowe i wymogi formalno-prawne (zw. m.in. z przygotowaniem zbiórki oraz kwestiami formalnymi), prosimy, aby zgłoszenia dokonywane były WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY, KTÓRE SĄ DO   DYSPOZYCJI SZTABU W PIĄTEK I W SOBOTĘ i spełniają wszelkie podane wyżej wymogi.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z osobami, które zostaną zakwalifikowane do wolontariatu podczas sobotniej zbiórki. Po wyczerpaniu limitu miejsc wystosujemy komunikat – prosimy, aby po jego publikacji nie przesyłać dodatkowych zapytań o możliwość zaangażowania się w zbiórkę.

Szczegóły dot. zbiórki przekażemy bezpośrednio zrekrutowanym wolontariuszom.

Projekt i wykonanie: Mehowmy