Komitety Powitalne

KOMITETY POWITALNE

Projekt Komitety Powitalne powstał w odpowiedzi na potrzeby rodziców i opiekunów oraz całego środowiska szkolnego.

Komitety Powitalne skierowane są do rodziców oraz opiekunów nowych uczniów i uczennic, grup z doświadczeniem migracyjnym oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem.

Naszym celem jest wsparcie procesu poznania szkoły, umożliwienie aktywnego włączenia się w życie instytucji, wzmacnianie poczucia przynależności oraz rozwijanie świadomości własnych swobód, praw oraz obowiązków.

Komitety Powitalne funkcjonują w oparciu o potencjał wolontariacki rodziców oraz opiekunów.

SZKOLENIA

Dla osób zaangażowanych w Komitety Powitalne przewidujemy przeszkolenie z potrzeb dzieci z doświadczeniem migracyjnym oraz uchodźczym, warsztaty na temat dyskryminacji oraz wielokulturowości.  

DZIAŁANIA KOMITETÓW POWITALNYCH

Zakres działania Komitetów Powitalnych ma obejmować wprowadzenie w działania administracyjne w szkole (wydanie legitymacji, ubezpieczenie, składki), komunikację z kadrą oraz wdrążenie w życie szkoły (plan zajęć, wycieczki, zajęcia dodatkowe, religia/etyka).

CHCESZ SIĘ ZAANGAŻOWAĆ?

  • Twoja szkoła bierze udział w projekcie i chcesz się zaangażować? Wystarczy, że wypełnisz formularz rekrutacyjny, a my skontaktujemy się z Tobą. 

Formularz rekrutacyjny

  • Twoja szkoła nie bierze udziału w projekcie, ale widzisz taką potrzebę? Skontaktuj się z nami pod adresem: kurek@wolontariatgdansk.pl

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy