Kolejnych 70 szkół ze zdrojami do picia wody

Rozpoczyna się III etap projektu „Zdroje w gdańskich szkołach”. Etap szczególny, bo wyjątkowo spektakularny. W poidełka do picia wody, do końca tegorocznych wakacji, zostanie wyposażonych kolejnych 70 gdańskich szkół. Dołączą tym samym do 42 placówek, które otrzymały zdroje w pierwszych dwóch etapach programu. A to oznacza, że poidełka będą już we wszystkich publicznych szkołach Gdańska! I jeszcze więcej dzieci będzie mogło gasić pragnienie wodą – czystą, gdańską wodą z kranu. Zupełnie za darmo!


W szkole Podstawowej nr 50 Miasto Gdańsk i Spółka Saur Neptun Gdańsk SA zainaugurowały w czwartek 18 czerwca III etap projektu „Zdroje w gdańskich szkołach”. Projekt realizowany jest od 2013 roku i dzięki  niemu już 42 szkoły posiadają zdroje, nazywane też poidełkami. W 2015 roku program nabiera jeszcze większego rozpędu. Do końca sierpnia zdroje pojawią się w kolejnych 70 placówkach oświatowych.


– Kiedy rozpoczynaliśmy program, świadomość, że woda płynąca z kranu jest smaczna, zdrowa i spełniająca wszystkie wymogi była jeszcze niewielka. Ale z roku na rok picie wody z poidełek w szkołach stało się bardzo popularne, stąd decyzja o kontynuacji na tak dużą skalę – podkreśla Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.


Gdańsk jest uznawany za pioniera w popularyzacji picia wody z kranu i montażu poidełek w placówkach oświatowych. Podobne projekty, według gdańskiego wzoru, realizują już Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa.


Program „Zdroje w gdańskich szkołach” w imieniu Miasta realizuje spółka  Neptun Gdańsk, która nie tylko dostarcza wodę do gdańskich domów, ale także przeprowadza jej kompleksowe badania, monitorując jakość. Poidełka montuje w szkołach, wytypowanych przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. – Źródełka montujemy po uprzednim przeprowadzeniu kompleksowych badań wody wewnątrz budynku. Finansujemy zakup urządzeń, ich montaż, a także badania wody w każdym miejscu. Dodatkowo przez cały rok oferujemy szkołom bezpłatny serwis urządzeń, co jest dla nich bardzo ważne, bo zdroje cieszą się wśród uczniów dużą popularnością – zaznacza Serge Bosca, prezes Saur Neptun Gdańsk SA.


Zdroje montuje się najczęściej w pobliżu sal gimnastycznych, bo właśnie po zajęciach W-F dzieci i młodzieży najbardziej chce się pić. Choć nie zawsze. W Pozytywnej Szkole Podstawowej źródełko zainstalowano w stołówce. – Zauważyliśmy, że mnóstwo dzieci pije wodę z kranu. A poidełko w naszej szkole jest naprawdę mocno eksploatowane – mówi Piotr Szeląg, dyrektor zarządzający Pozytywnej Szkoły Podstawowej przy ul. Azaliowej. – Dzieci mogą w dowolnym momencie ugasić pragnienie, nie martwiąc się, że zapomniały wziąć wodę z domu do tornistra.  Niektórzy uczniowie napełniają wodą własne bidony. przez co kształtujemy ekologiczną postawę zmniejszającą zużycie plastikowych butelek.


Woda płynąca ze zdrojów w 100% spełnia rygorystyczne normy unijne, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku.


W ramach tegorocznej edycji akcji „Zdroje w gdańskich szkołach” Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych przeprowadzi szkolenia informacyjne dla nauczycieli. Projekt ma za zadanie zwiększenie świadomości w zakresie konieczności prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez działania edukacyjne dotyczące wody kranowej skierowane do środowiska szkolnego w placówkach, w których montaż zdrojów wodnych przez firmę Saur Neptun Gdańsk zostanie przeprowadzony w bieżącym roku. Proponowany projekt poprzez kompleksowe szkolenia dla nauczycieli dotyczące spożywania wody z kranu ma na celu promocję zachowań zdrowotnych oraz uzupełnienie prowadzonych w tym zakresie działań.

Szkolenia mają na celu zapoznanie nauczycieli z podstawową wiedzą na temat konieczności odpowiedniego nawadniania, dostępnych źródeł wody, bezpieczeństwa i zasad korzystania z wody dostarczanej siecią wodociągową, korzyści dla zdrowia i  środowiska płynących ze spożywania wody z kranu, zasad edukacji dzieci i rodziców w przedmiocie szkolenia. Zakres merytoryczny szkolenia został opracowany w oparciu o najlepsze, dostępne źródła wiedzy, w konsultacji z ekspertami.


Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają materiały informacyjne, które pozwolą na wykorzystywanie zdobytej wiedzy w czasie prowadzenia zajęć dla uczniów i spotkań z ich rodzicami/opiekunami. Zgłoszenia anna.tyranska@ptpz.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Projekt i wykonanie: Mehowmy