Kolejne szkolenia w ramach projektu „Szukasz pracy – płacisz połowę”

Szkolenia współfinansowane przez Fundację Republika Kobiet

Fundacja Republika Kobiet refunduje 50% kosztów szkolenia w Instytucie Wolnej Myśli dla osób bezrobotnych, które nie mogą skorzystać z dofinansowania szkolenia przez Urząd Pracy. Warunkiem udzielenia dofinansowania, jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, wydanego nie wcześniej niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Osoba, która chce skorzystać z refundacji, powinna przesłać na adres e-mail: biuro@republikakobiet.org wiadomość zatytułowaną „Szukasz pracy – płacisz połowę”. W treści należy napisać jakim szkoleniem jest się zainteresowanym, a Fundacja skontaktuje się z tymi osobami i udzieli wszelkich informacji. Pozostałą kwotę szkolenia należy wpłacić minimum na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Wpłata jest warunkiem rezerwacji miejsca.

Z dofinansowania mogą również skorzystać osoby niepełnosprawne, muszą jedynie zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy i przynieść odpowiednie zaświadczenie.

Najbliższe szkolenia:

6 czerwca – Manager społecznej odpowiedzialności biznesu. Po szkoleniu uczestnicy potrafią samodzielnie zaplanować i wdrożyć celową i świadomą strategię biznesu społecznie odpowiedzialnego, wspierającą cele firmy.

14 czerwca – Etykieta w biznesie. Uczestnicy potrafią po szkoleniu odnaleźć się w każdej sytuacji biznesowej, zarówno tej mniej formalnej, jak i bardzo formalnej. Znają zasady etykiety i potrafią je w praktyce zastosować, uwzględniając różnice narodowościowe.

25 czerwca – Oficjalne przyjęcia biznesowe i dyplomatyczne – jak zorganizować i jak się zachować? Uczestnicy po szkoleniu potrafią zaplanować i zorganizować oficjalne przyjęcie biznesowe i/lub dyplomatyczne. Wiedzą także, jak zachować się takim przyjęciu, jeśli biorą w nim udział jako gość. Unikają tym samym popełniania gaf w oficjalnym towarzystwie.

28 – 29 czerwca – Budowa wizerunku medialnego. Po szkoleniu uczestnicy znają zasady prezentacji siebie oraz firmy w mediach. Potrafią świadomie i celowo prezentować siebie, firmę, idee w telewizji, radio oraz w prasie. Wiedzą, jakie pułapki mogą na nich czekać i potrafią im przeciwdziałać. Uczestnicy potrafią radzić sobie z tremą przed wystąpieniami. Szkolenie daje podstawę do nawiązania relacji z mediami i długofalowej współpracy, przynoszącej obopólne korzyści. Szkolenie prowadzą wyłącznie trenerzy, którzy regularnie występują w mediach, udzielają wywiadów i organizują konferencje prasowe.

Źródło: http://www.republikakobiet.org/fundacja/aktualnosci/324.html 
Foto: Republika Kobiet

Projekt i wykonanie: Mehowmy