Kobieca szkoła rozpoczęła rekrutację

W poniedziałek rozpoczęła się rekrutacja do II edycji projektu „Szkoła aktywnych kobiet”. Wszystkie panie pozostające bez zatrudnienia i zamieszkujące województwo pomorskie mają szansę znowu być aktywne.


– Wydaje mi się, że kobiety mają większy problem ze zdobyciem pracy niż mężczyźni, a w późniejszym wieku jest to jeszcze trudniejsze – mówi pani Krystyna, mieszkanka Gdyni pracująca w Gdańsku – nie wyobrażam sobie, co by się stało gdybym teraz straciła posadę. W obecnym miejscu pracy zatrudniona jestem od 16 lat i nie mam pojęcia jak teraz wygląda proces rekrutacyjny. Takie szkolenie to bardzo dobry pomysł – dodaje.


Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna wraz z Fundacją Centrum Praw Kobiet rozpoczyna drugą edycję projektu, który ma na celu pomóc bezrobotnym kobietom. Każda kobieta, która dołączy do „Szkoły aktywnych kobiet” przejdzie szkolenia interpresonalno-aktywizujące, będą to szkolenia podczas, których uczestniczki projektu poznają jak przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, jak doskonale wypaść podczas rozmowy kwalifikacyjnej, poznają również prawo pracy i nauczą się jak osiągnąć zawodowy sukces. Podczas szkoleń pojawi się również element czysto kobiecy, a więc „Wizaż i stylizacja ubioru – kobieta  w pracy”.


Kolejnym etapem szkoleniowym będzie spotkanie z doradcą zawodowym, który przygotuje Indywidualny Plan Działania i będzie dostępny 12 godzin, tak aby można było zasięgnąć potrzebnego wsparcia. Następnie uczestniczki przejdą szkolenie zawodowe, przygotowujące do przyszłej pracy w charakterze pracownika administracyjnego, tutaj panie będą szkoliły się z obsługi konferencji, obsługi urządzeń biurowych i profesjonalnej obsługi klienta. Odbędą też 40 godzinne szkolenie komputerowe.


Po zakończeniu szkoleń, każda Uczestniczka odbędzie trzy miesięczny staż zawodowy w roli pracownika biurowo-administracyjnego, a w trakcie odbywania stażu, każdej uczestniczce przydzielony zostanie indywidualny opiekun z ramienia pracodawcy.


Jak mówi Katarzyna Wołejko, asystent projektu „Szkoła aktywnych kobiet” – Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Na zgłoszenia czekamy do 21 marca, a o przyjęciu do projektu zdecyduje chęć podjęcia zatrudnienia, wytrwałość i determinacja kandydatki. Poprzednia edycja liczyła sporo uczestniczek, a rozpiętość wiekowa była bardzo duża od 20 do 55 lat -.


Organizatorzy podkreślają, że do udziału w projekcie szczególnie zachęcają kobiety po 45 roku życia oraz długotrwale bezrobotne.


Jak wziąć udział w projekcie? Potrzebny będzie formularz zgłoszeniowy, ten można pobrac ze strony internetowej: http://www.gwsh.gda.pl/pl/realizowane-projekty/rekrutacja-4.html, potrzebne będzie również CV, oświadczenie o pozostawaniu bez pracy lub zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie odnośnie miejsca zamieszkania. Dokumenty trzeba złożyć osobiście, tutaj należy pamiętać o tym, aby mieć przy sobie dowód tożsamości w Biurze Karier GWSH w godzinach 11-14. Ostateczny termin składania dokumentów upływa 21 marca 2012 roku.


Udział w projekcie jest bezpłatny, a może okazać się bardzo przydatny. Warto poświęcić swój czas na inwestowanie w siebie. „Szkoła aktywnych kobiet” to pomoc w zdobyciu pracy, ale również pierwszy krok, nakłaniający do wyjścia z domu, poznania innych i bycia aktywną kobietą.

 

 

Justyna Bastrzyk

 

 

 

 

Foto: Beth Rankin

Projekt i wykonanie: Mehowmy