Koalicja Prezesi-wolontariusze 2011

Członkowie Założyciele Koalicji to Prezesi, którzy promują i angażują się w wolontariat w swoich firmach: Maciej Owczarek (ENEA S.A.), Paweł Łukasiak (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce), Aneta Podyma-Debriat (AXA TFI S.A.), Frank Uszko (Danone), Sławomir S. Sikora (Citi Handlowy), Harry Klompe (NUTRICIA), Maciej Witucki (Grupa TP).

Jak zostać członkiem Koalicji?

Do Koalicji mogą przystąpić Prezesi lub Członkowie Zarządów, reprezentujący firmy państwowe i prywatne, którzy utożsamiają się z misją i celami Projektu, chcą aktywnie uczestniczyć w inicjatywach wolontariackich oraz wspierać ideę zaangażowania społecznego. Dołączając do Koalicji Prezesi zobowiązują się do wolontariatu w wymiarze, co najmniej jednego dnia w roku i promowania społecznego zaangażowania w swojej firmie.

Aby przystąpić do Projektu należy:

* Zapoznać się i zaakceptować Regulamin Projektu Koalicja Prezesi-wolontariusze 2011″

* Wypełnić Wniosek Zgłoszeniowy i przesłać go na adres: d.kruczkowska@filantropia.org.pl

Regulamin oraz wniosek zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.dobrybiznes.info

Włączenie się w realizację misji i celów Projektu ?Koalicja Prezesi-wolontariusze 2011″ możliwe jest również na zasadzie Partnerstwa. Formuła ta otwarta jest dla wszystkich instytucji, zainteresowanych wspieraniem rozwoju wolontariatu w Polsce.

Jakie są korzyści z udziału w Projekcie?

* Możliwość udziału w prestiżowym forum biznesowym działającym na rzecz społecznego zaangażowania i wolontariatu biznesu.

* Włączanie się w oficjalne obchody Europejskiego Roku Wolontariatu (koalicjanci mogą posługiwać się logo ERW 2011).

* Możliwość uczestnictwa w działaniach wolontariackich organizowanych przez firmy reprezentowane przez Członków Koalicji.

* Możliwość zaproszenia Członków Koalicji do uczestniczenia w działaniach społecznych swojej firmy.

* Szansa uczestnictwa w ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej promowanej w mediach tradycyjnych i społecznościowych.

* Możliwość administracji i ekspozycja na portalu www.dobrybiznes.info.

Więcej informacji na temat: koalicji, sylwetek i doświadczeń prezesów-wolontariuszy, znajduje się na portalu www.dobrybiznes.info.

Projekt ?Koalicja Prezes-wolontariusze 2011″ to inicjatywa zainaugurowana przez Macieja Owczarka – Prezesa ENEA S.A i Pawła Łukasiaka – Prezesa Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Członkami Założycielami Koalicji są: Maciej Owczarek (ENEA S.A.), Paweł Łukasiak (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce), Aneta Podyma-Debriat (AXA TFI S.A.), Frank Uszko (Danone), Sławomir S. Sikora (Citi Handlowy), Harry Klompe (NUTRICIA), Maciej Witucki (TP).

Kontakt:

Dagmara Kruczkowska

Tel.: (022) 622 01 22 wew.17

d.kruczkowska@filantropia.org.pl

www.dobrybiznes.info

Źródło: www.odpowiedzialnafirma.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy