Know Poland 2012

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza uczniów gimnazjów znajdujących się w miejscowościach do 20 000 mieszkańców do udziału w konkursie internetowym. Do konkursu zapraszamy również uczniów w wieku do lat 16 ze szkół polskich we wszystkich krajach świata.

Fundacja pragnie zachęcić gimnazjalistów do rozwijania wiedzy o Polsce oraz do wykorzystywania Internetu w celu zdobywania informacji i komunikowania się, a nie wyłącznie w zabawie.

Konkurs odbywa się w Internecie. Uczestnicy muszą posiadać konta poczty elektronicznej, by można się było z nimi porozumiewać. Następnie muszą zarejestrować się na stronie konkursu. W Internecie też będą odpowiadać na pytania (test wielokrotnego wyboru), a następnie prześlą wypełniony formularz do aplikacji internetowej, która policzy punkty. Pytania będą dotyczyć wiedzy ogólnej o Polsce z dziedzin takich jak m. in.: historia, literatura, geografia, przyroda, polityka, życie codzienne, kultura, sport, sławni ludzie, słynne cytaty.

Więcej informacji

za: www.know-poland.org

Projekt i wykonanie: Mehowmy