Karta Wolontariusza

Karta Wolontariusza to forma podziękowania wszystkim członkom i członkiniom Korpusu Solidarności za ich zaangażowanie w działania społeczne oraz przykład jaki dają innym.

Dzięki Karcie wolontariusze i koordynatorzy wolontariatu mogą korzystać z oferty szczególnych uprawnień przygotowanych przez Partnerów Karty Wolontariusza.

1/ Kto jest uprawniony do korzystać z Karty Wolontariusza?


Karta Wolontariusza przysługuje każdemu wolontariuszowi i koordynatorowi, który przystąpił do Korpusu Solidarności (KS) i utworzył swój profil w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW). Z uprawnień wynikających z Karty Wolontariusza może korzystać wyłącznie osoba, której Karta została aktywowana.

WOLONTARIUSZE:
Warunkiem korzystania ze specjalnych uprawnień wynikających z Karty przez wolontariusza jest świadczenie wolontariatu w ramach KS w wymiarze, o którym mowa w pkt. I ust. 9 Regulaminu Członkostwa w Korpusie Solidarności.

KOORDYNATORZY:
Warunkiem korzystania z Karty przez koordynatora jest potwierdzony w SOW fakt współpracy z wolontariuszami KS w ostatnim zakończonym miesiącu.

2/ W jaki sposób uzyskać Kartę Wolontariusza?

KROK 1: STWORZENIE PROFILU
Załóż swój profil w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW) – internetowej platformie wspierającej proces organizacji wolontariatu w Korpusie Solidarności.

KROK 2: WYBÓR OFERTY
Spośród dostępnych ofert wolontariatu w SOW wybieraj interesującą cię ofertę i nawiąż współpracę z oferentem.

KROK 3: DOKUMENTACJA
Po wykonaniu zadania, jako wolontariusz dokumentujesz swoją aktywność zapisując w SOW przepracowane godziny wolontariatu i zakres swojej pracy.

KROK 4: POTWIERDZENIE
Organizacja współpracująca z wolontariuszem potwierdza w SOW przepracowane godziny.

KROK 5: AKTYWACJA
Karta Wolontariusza zostaje aktywowana po przepracowaniu przez wolontariusza wymaganej Regulaminem liczby godzin lub w przypadku koordynatora po podjęciu współpracy z wolontariuszem.

KROK 6: WERYFIKACJA
SOW co miesiąc sprawdza profil użytkownika i w zależności od liczby przepracowanych godzin przez wolontariusza lub podjętej przez koordynatpra współpracy z wolontariuszem, aktywuje lub dezaktywuje Kartę.

3/ Jakie benefity przysługują posiadaczom Karty Wolontariusza?

Karta Wolontariusza umożliwia jej posiadaczowi korzystanie z oferty szczególnych uprawnień przygotowanych przez Partnerów Karty Wolontariusza. W ofercie znajdują się między innymi zniżki i ulgi na usługi.

Biuro Korpusu Solidarności systematycznie powiększa ofertę o kolejne propozycje partnerów, takie jak:

  • darmowe wejścia i zniżkowe bilety;
  • udział w niepowtarzalnych eventach, koncertach, wydarzeniach sportowych i kulturalnych;
  • bezpłatny udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach i konferencjach;
  • spotkania z ciekawymi osobami ze świata kultury, sportu i biznesu.

4/ W jakiej formie dostępna jest Karta Wolontariusza?

Karta Wolontariusza dostępna jest dla Członków Korpusu w wersji elektronicznej w aplikacji mobilnej SOW.
Dla osób nie posiadających aplikacji możliwy jest również wydruk karty z SOW w wersji papierowej.

5/ W jaki sposób następuje weryfikacja dostępu i ważność Karty Wolontariusza?

Warunkiem korzystania ze specjalnych uprawnień wynikających z Karty Wolontariusza przez Wolontariusza jest świadczenie wolontariatu w ramach Korpusu w wymiarze, o którym mowa w pkt. I ust. 9 Regulaminu Członkostwa Korpusu Solidarności. Spełnienie tych warunków aktywuje Kartę Wolontariusza na okres jednego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ww. warunki zostały spełnione. W przeciwnym wypadku Karta pozostanie nieaktywna (automatycznie deaktywuje się) po upływie miesiąca.

Projekt i wykonanie: Mehowmy