Jeszcze większe wsparcie osób niepełnosprawnych

Miasto Gdynia ogłosiło właśnie otwarte konkursy dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań związanych z edukacją i aktywizacją osób z niepełnosprawnościami.

 

W tym roku łączna pula dofinansowania to przeszło 100 tys. zł. Czas składania ofert upływa 9 maja o godz. 15.00. Organizacje i fundacje, które chciałyby zrealizować któreś z konkursowych zadań, muszą się więc spieszyć. Dofinansowane zadania będą dotyczyć pięciu obszarów:

  • aktywizacji społecznej niepełnosprawnej ruchowo młodzieży w wieku szkolnym (organizacja zajęć sportowych, kulturalnych itp.),
  • podnoszenia kompetencji społecznych i budowania wolontariatu dorosłych osób niepełnosprawnych (nabór i przeszkolenie wolontariuszy, opracowanie programu działań uspołeczniających i wolontariatu osób niepełnosprawnych),
  • przygotowania osób niepełnosprawnych intelektualnie do niezależnego życia (prowadzenie zajęć takich jak dbałość o higienę, przygotowanie prostych posiłków, poprawa komunikacji werbalnej, samodzielne poruszanie się środkami komunikacji),
  • zacieśniania więzi osób niepełnosprawnych z członkami rodzin (zapoznanie rodzin ze specyfiką niepełnosprawności członka rodziny, a także realizacje wspólnych przedsięwzięć – gry zespołowe, gotowanie itp.),
  • edukacji żywieniowej osób niepełnosprawnych (wykłady na temat zdrowego żywienia, warsztaty z praktycznego przygotowania potraw, indywidualne konsultacje dietetyczne itp.).

 

Realizacja zadań konkursowych musi odbyć się pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia 2016 r. Środki finansowe przeznaczone na cele konkursowe pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Oferty należy składać w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać pocztą do 9 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 31 maja. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Projekt i wykonanie: Mehowmy