Jenzyk to warzna żecz jest

15 lat temu powołana została Rada Języka Polskiego, czyli organ odpowiedzialny za to, by nasze słownictwo było na jak najwyższym poziomie i żeby jak najrzadziej, a najlepiej wcale nie pojawiały się błędy takie, jak te w tytule.


 „Pisze” czy „jest napisane”, „patrzeć” czy „patrzyć”, „sweter” czy „swetr”, „pryszcze” czy „pryska”? Takimi i wieloma innymi problemami zajmuje się Rada Języka Polskiego. Jest to komisja powołana 9 września 1996 r. przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, na którą składa się 36-u specjalistów. RPN jest instytucją doradczą i opiniodawczą w zakresie używania języka polskiego.


Do głównych zadań Rady należą ocena stanu języka polskiego oraz polityki językowej państwa, rozpowszechnianie wiedzy o języku polskim, rozstrzyganie wątpliwości językowych oraz troska o kulturę języka polskiego w szkołach. Rada Języka Polskiego składa się z ośmiu komisji, m.in. komisji języka prawniczego, religijnego i medycznego.


W ostatnich latach coraz chętniej i częściej rozpisujemy się w Internecie pisząc maile, komentarze na portalach społecznościowych, udzielając się na blogach czy forach. W związku z licznym publikowaniem w Internecie zaobserwować można coraz większą niedbałość przy używaniu poprawnej polszczyzny. „Czejść”, „dzieńdobry” , „z kond jesteś” i wiele innych niepoprawnie napisanych słów pojawia się na wielu stronach internetowych.


Bardzo często swoje błędy gramatyczne czy stylistyczne tłumaczymy brakiem czasu do namysłu lub tym, że przecież nie piszemy nic ambitnego, więc po co przejmować się ortografią. Jest to błędne myślenie. Poprawne używanie języka świadczy bowiem o nas samych, jest naszą wizytówką. Skoro posiadamy własny, piękny język należy dbać o jego czystość, więc jeśli nie dla samych siebie, to z okazji urodzin Rady Języka Polskiego zastanówmy się nad sposobem, w jaki formułujemy zdania oraz przypomnijmy sobie zasady ortografii i interpunkcji.

 

Justyna Bastrzyk

Projekt i wykonanie: Mehowmy