Jedyny taki projekt w Polsce!

Zwiększenie prozdrowotnej świadomości dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu od najmłodszych lat i promowanie zdrowego trybu życia – to najważniejsze cele projektu Move up to be healthy and happy (Ruszaj się aby być zdrowym i szczęśliwym), który swoją 2-letnią działalność rozpocznie 1 stycznia 2016 roku. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +. Łączny budżet projektu wynosi 338.010 EUR, z czego dofinansowanie z UE wynosi 270.408 EUR.


Promocja zdrowego trybu życia od najmłodszych lat

Celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie postaw prozdrowotnych poprzez upowszechnianie sportu powszechnego w szkołach.


Zadania dodatkowe będą polegały na promowaniu  równości w sporcie, podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli, podnoszeniu świadomości i wiedzy o zdrowym trybie życia. Projekt będzie również wzmocnieniem współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w zakresie sportu, zdrowia i edukacji.


Do kogo skierowany jest projekt?

Grupami docelowymi są dzieci z I klas wybranych szkół podstawowych, nauczyciele szkół podstawowych, a także rodzice. Szkoły zostaną wybrane po rozpoczęciu projektu na podstawie zgłoszeń.


Działania projektu

Docelowa aktywizacja ruchowa rozpocznie się we wrześniu 2016 roku i będzie składała się z atrakcyjnych lekcji wychowania fizycznego, które będą prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. Dodatkowo na zajęciach w roli autorytetów pojawiać się będą zawodnicy z gdyńskich klubów sportowych, którzy ćwicząc razem z dziećmi, zachęcą ich do utrzymania sportowego trybu życia na co dzień.

Równolegle z aktywnością fizyczną prowadzone będą też rozmaite zajęcia edukacyjne, których celem będzie zwiększenie świadomości dzieci o znaczeniu zdrowego trybu życia.

Dodatkowo projekt wzbogacony będzie o wydarzenia sportowo-rekreacyjne. Ważnym aspektem projektu będą także wielotematyczne warsztaty związane z prozdrowotnym trybem życia najmłodszych organizowane dla rodziców i nauczycieli.


Międzynarodowi partnerzy projektu

Zagranicznymi partnerami projektu będą Włochy (Urząd Miasta Forte dei Marmi), Portugalia (Urząd  Miasta Lousada), Rumunia (Association Local Action Group Napoca Porolissum – stowarzyszenie w Aghiresu) Wielka Brytania (Community Teachsport – przedsiębiorstwo non-profit w Londynie), Czechy (Beachclub Ládví o. s. – klub sportowy w Pradze).

Projekt i wykonanie: Mehowmy