Jak zdobyć swój biegun?

Obozy Zdobywców Biegunów to cykl obozów letnich i zimowych. Podczas obozów prowadzone są warsztaty motywacyjne zgodnie z Metodą Biegun, a także program zajęć w terenie dostosowanych do wieku i stopnia sprawności uczestników.


Cel: Celem obozów jest wspieranie aktywności dzieci. Fundacja buduje w nich pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Podczas obozu przeszkoleni instruktorzy uczą jak zdobywać własne bieguny unikatową Metodą Biegun opracowaną na bazie doświadczeń Marka Kamińskiego. Każdy uczestnik objęty jest po powrocie z obozu dalszym wsparciem mentorskim.


Terminy obozów: 

14 – 23 lipca (10 dni) – 15 osób, 23 lipca – 01 sierpnia (10 dni) – 15 osób; 01 – 10 sierpnia (10 dni) – 15 osób; 10-19 sierpnia (10 dni) – 15 osób; 19-28 sierpnia (10 dni) – 15 osób


Gdzie: Obóz odbywa się w ośrodku prowadzonym przez Gdańską Fundację Dobroczynności w Stawiskach k. Kościerzyny – www.stawiska.gdanskafundacja.pl Dla kogo: Dzieci w wieku 10-16 lat z całej Polski. Uczestnicy muszą mieć orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej lub sensorycznej w stopniu lekkim lub średnim, lub pochodzić z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin objętych wsparciem placówek o charakterze pomocowym. Koszt: Obozy są całkowicie bezpłatne. Nabór: Nabór następuje poprzez wysłanie zgłoszenia zawierającego poniższe dane, pod adres mailowy: zdobywcybiegunow@kaminski.pl Pod tym adresem można otrzymać dodatkowe informacje. Termin zgłaszania: najpóźniej 10 dni przed terminem wybranego obozu.


Zgłoszenie należy wysłać na adres zdobywcybiegunow@kaminski.pl Formularz zgłoszeniowy TUTAJ.

Projekt i wykonanie: Mehowmy