Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności – przewodnik dla nauczycieli

Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydało publikację „Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli”. Celem publikacji jest przedstawienie informacji oraz wytycznych umożliwiających prawidłowe zrozumienie tematu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz ich wprowadzenie na różnych etapach nauczania, od szkolnictwa podstawowego, po szkolnictwo wyższe.


Przewodnik w prosty i przystępny sposób prezentuje istotne kwestie związane z CSR i zrównoważonym rozwojem oraz umożliwia powiązanie ich z treścią nauczania wielu przedmiotów, m.in. przedsiębiorczości, etyki, ekonomii, biologii, nauk o środowisku oraz społeczeństwie. Dzięki temu nauczyciele będą mogli przekazywać wiedzę w tym zakresie i kształtować postawy już od pierwszych etapów nauczania, co jest niezwykle istotne dla pokolenia, które w przyszłości będzie dokonywać bardziej świadomych i zrównoważonych wyborów.


Publikacja została opracowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, jest konsekwencją przyjęcia rekomendacji „Kształcenie kadr dla innowacyjnej i odpowiedzialnej gospodarki” zawartej w „Rekomendacjach w zakresie wdrażania założeń koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Polsce”, przyjętych podczas VII posiedzenia Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w dniu 23 maja 2011 r.


Podręcznik będzie dystrybuowany wśród nauczycieli i wykładowców akademickich, a jego wersja elektroniczna dostępna jest na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl.

 

 

 

Źródło:http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/rynek.html?id=5380

Projekt i wykonanie: Mehowmy