Jak seniorzy mogą stworzyć grę o Gdyni?

Przypominamy, że do 28 listopada 2014 r. przyjmowane są zgłoszenia gdynianek i gdynian do projektu „Szanowni państwo i miasto” przygotowywanego przez Muzeum Emigracji w Gdyni (ul. Polska 1).Osoby powyżej 55 roku życia przywołają rodzinne historie związane z osiedleniem, zmianami przestrzeni miejskiej i życiem codziennym w Gdyni. Połączone opowieści stworzą niezwykłą historię naszego miasta, która posłuży za scenariusz gry miejskiej.


Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza do udziału w przedsięwzięciu, które przypomni, jak ważne jest tworzenie i podtrzymywanie więzi, radość dzielenia się, wymiana umiejętności. Przyłączyć się można razem ze znajomymi lub też samemu – na początku wszyscy uczestnicy poznają się lepiej dzięki grom i zabawom integracyjnym. W czasie warsztatów z grupą Loesje, dzieląc się własnymi przemyśleniami i opierając na kreatywnym i twórczym myśleniu, powstaną hasła i krótkie teksty, które zostaną wykorzystane w scenariuszu gry miejskiej. 

Podczas spotkań z serii „Walizka pełna marzeń, zdarzeń i wydarzeń” uczestnicy doświadczą siły pojedynczych wspomnień i przekonają się, że tuż za rogiem żyją ludzie, których połączone historie składają się na niezwykłą opowieść o barwnej przeszłości Gdyni. Wspólnie z doświadczonym scenarzystą zaprojektują grę miejską, której trasa wytyczona zostanie podczas wspólnego spaceru. Potem pozostanie już tylko jej organizacja i mnóstwo dobrej zabawy. Udział w grze wezmą całe rodziny z Gdyni – żywe wspomnienia i historie opowiedziane w przestrzeni miejskiej, staną się źródłem wiedzy i inspiracji dla młodszych pokoleń.

Zgłoszenia: szanownipanstwo@muzeumemigracji.pl

 

 

 

 

 

Fot. Bogna Kociumbas muzeumemigracji.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy