Jak Rzecznik Praw Obywatelskich może pomóc?

Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku zaprasza na spotkanie poświęcone temu, jak Rzecznik Praw Obywatelskich może pomóc w przypadku naruszeń praw kobiet pokrzywdzonych w związku z różnymi formami przemocy czy dyskryminacji. Spotkanie poprowadzi dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. W spotkaniu weźmie udział również Pełnomocnik Terenowy RPO w Gdańsku.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela/obywatelki, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. O pomoc w ochronie swoich praw naruszonych przez władzę publiczną (sądy, publiczną służbę zdrowia, szkoły i uczelnie, policję, urząd gminy itd.) do Rzecznika może zwrócić się każdy polski obywatel/obywatelka lub cudzoziemiec/cudzoziemka (jeśli znajduje się pod władzą RP), a także grupa obywateli/obywatelek lub organizacja.

Jeśli uważasz, że sąd, publiczna służba zdrowia, szkoła, uczelnia, policja, urząd gminy itd. naruszają należne Ci prawa przyjdź na spotkanie, podziel się swoją historią z Rzecznikiem!

UCZESTNICZĄC W SPOTKANIU DOWIESZ SIĘ:

– jakie kompetencje ma Rzecznik Praw Obywatelskich,
– jak może zareagować na wnioski obywateli i obywatelek,
– jakie są czynności podejmowane przez samego Rzecznika (z urzędu),
– jak Rzecznik może włączyć się i pomóc w twojej konkretnej sprawie,
– jak napisać wniosek o interwencję i jakie dołączyć dokumenty,
– w jakich sprawach Rzecznik może wnieść skargę kasacyjną od prawomocnych wyroków sądów,
– omówione zostaną m.in. sprawy związane z przemocą w rodzinie, zgwałceniami, rozwodami, alimentami, ustalaniem miejsca pobytu i kontaktów z dziećmi.

Kiedy i gdzie?

Kiedy: środa, 6 czerwca, godz. 18:00-20:00
Miejsce: Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866 Gdańsk (I piętro, sala konferencyjna)

Udział bezpłatny!

Obowiązują zapisy! Na zgłoszenia czekamy do 3 czerwca 2018 do końca dnia.

Jak się zapisać?

Zgłoszenia do 3 czerwca TUTAJ.

Jeśli osoba chętna do udziału nie ma możliwości wypełnienia formularza przez Internet, to może zapisać się na spotkanie pisząc na adres e-mail: cpkgdansk@gmail.com, dzwoniąc pod numer tel. 58 341 79 15 lub zapisując się osobiście w biurze CPK Gdańsk w godzinach otwarcia oddziału (od poniedziałku do czwartku od godz 10:00 do 18:00 i w piątki od godz. 10:00 do 15:00).

Więcej informacji tutaj: http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2179424.html

Projekt i wykonanie: Mehowmy