Jak napisać dobry wniosek o dotację – BRAK MIEJSC

BRAK MIEJSC

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie dotyczące pisania wniosków konkursowych.

Plan szkolenia

Czym jest projekt:
– projekt – definicja,
– PCM – zarządzanie cyklem projektowym,
– od czego zacząć projekt? – zebranie doświadczeń uczestników,
– jak znaleźć problem – drzewo problemu,
– definicja celu, reguła SMART,
– rezultaty, produkty i wskaźniki,
– budżet i harmonogram.

Sprzedajemy nasz projekt:
– co jest w formularzu wniosku i dlaczego?
– biały wywiad – czyli ile informacji możemy wycisnąć z ogłoszenia konkursowego,
– jak pisać, żeby być zrozumianym – sztuczki i triki,
– praca z generatorami wniosków.

Podsumowanie:
– gdzie szukać natchnienia i pomysłów?
– gdzie szukać dotacji?
– gdzie szukać wsparcia?

Prowadzący:
Karol Krzyczkowski – koordynator projektów, ekspert programu Dobry Wolontariat, aktywista, wolontariusz.

Od 2004 roku współpracuje z Ogólnopolską Siecią Centrów Wolontariatu. Współtworzył Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach, w latach 2010 – 2014 zarządzał projektami w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Warszawie, obecnie zajmuje się przygotowaniem i realizacją projektów w RCWG.

Tworzył, zarządzał i rozliczał projekty realizowane w ramach programów PO KL, Funduszy Norweskich/EOG (obie edycje wdrożenia funduszy w Polsce), FIO (od pierwszej edycji programu), ASOS, programów Komisji Europejskiej: Młodzież, Młodzież w Działaniu, dotacji dystrybuowanych przez samorządy w ramach otwartych konkursów ofert, dotacje od podmiotów prywatnych: Fundacji Kronenberga, Fundacji Edukacja dla Demokracji.

W latach 2011-2013 ekspert oceniający wnioski złożone w otwartych konkursach ofert w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Termin: 25 maj 2015
Godziny: 10:00 – 16:00 (w tym dwie przerwy kawowe)
Organizator nie zapewnia ciepłego posiłku w trakcie szkolenia

Miejsce szkolenia:
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, plac Solidarności 1, 80- 863 Gdańsk (budynek Europejskiego Centrum Solidarności)

Uwaga prosimy o przemyślane zgłaszanie się na szkolenia ze względu na ograniczona liczbę miejsc.

Projekt i wykonanie: Mehowmy