Jak Dolny Wrzeszcz nabiera nowej jakości

Dolny Wrzeszcz, miejsce ulubione bohaterów powieści Güntera Grassa, nie tylko odzyskuje utracony blask, ale także nabiera nowej jakości. Inwestycyjna część projektu Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza wkroczyła w decydującą fazę. Wykonawca robót drogowych, rozpoczął już prace budowlane na odcinku od ulicy Grażyny do skrzyżowania z ulicą Białą.


– Obecnie prowadzone są głębokie wykopy na odcinku ul. Wajdeloty w bezpośrednim sąsiedztwie basenu „Startu” i tuż przy samym dworze Kuźniczki. Na głębokości blisko 4 metrów pod powierzchnią ulicy układane są kolejne elementy kolektora deszczowego o średnicy 800 mm, który w niedalekiej przyszłości pełnił będzie funkcje kanału ulgi dla Potoku Strzyża – mówi Grzegorz Lechman, z Referatu Rewitalizacji gdańskiego magistratu.


Jednocześnie prowadzone są prace wykończeniowe na objętym remontem odcinku ul. Grażyny, na której – przy zachowaniu szczególnej ostrożności – możliwy jest już ruch samochodowy. Układane są chodniki, wykańczane są także przyziemia budynków mieszkalnych, które zostały objęte pracami w ramach procesu rewitalizacji dzielnicy. Zakończono już prace w przyziemiu budynku przy ul. Grażyny 10, a obecnie trwają końcowe procedury odbiorowe prac wykonanych w przyziemiu przy ul. Grażyny 11. Docelowo w ramach projektu częściowy remont, przejdzie 26 budynków, które przylegają bezpośrednio do remontowanych pasów drogowych ( w tym 4 budynki komunalne i 22 budynki wspólnot mieszkaniowych). – Niezwykle istotne jest to, że partnerem miasta w tym projekcie są wspólnoty mieszkaniowe, a więc sami mieszkańcy, którzy pozyskali wespół z miastem unijną dotację również na remont części swoich domów – podkreśla Grzegorz Lechman. W ramach tych prac wykonywane są izolacje pionowe i poziome murów fundamentowych do wysokości cokołów, a tam gdzie jest to konieczne wzmacniana jest także i naprawiona substancja murów fundamentowych.


Wykonane i użytkowane są już pozostałe odcinki ul. Wajdeloty, fragmenty ul. Konrada Wallenroda oraz ul. Aldony, i to zarówno w zakresie jezdni, miejsc postojowych, jak i chodników. – Przed nami jeszcze realizacja (na tych odcinkach ulic) pozostałych elementów projektu, czyli wprowadzenie małej architektury – ławek, słupków, koszy na śmieci, a także nasadzenia drzew, choć to najważniejsze dla mieszkańców na środku ronda już jest – zaznacza Lechman.


W ramach projektu renowację przejdzie też ogrodzenie parku Kuźniczki graniczące bezpośrednio z pasem drogowym ulicy Wajdeloty. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze.


Przypomnijmy, projekt rewitalizacji Dolnego Wrzeszcza obejmuje zarówno działania inwestycyjne, jak i społeczne, które przełożą się na poprawę jakości życia mieszkańców, przestrzeni publicznych, infrastruktury technicznej, i co ważne podniosą stopień bezpieczeństwa powodziowego dzielnicy.


W ramach projektu metamorfozę przechodzi położona w samym sercu Dolnego Wrzeszcza ulica Wajdeloty, która dzięki działaniom inwestycyjnym zmienić ma się w atrakcyjną przestrzeń publiczną. Ulica Wajdeloty zyska nową nawierzchnię jezdni i chodników, nowe przykrawężnikowe miejsca postojowe, małą architekturę – gustowne latarnie i ławki nawiązujące do historycznego charakteru ulicy oraz zaaranżowaną zieleń. Ważnym elementem projektu jest budowa tzw. kanału ulgi dla Potoku Strzyży pod ulicą Wajdeloty. Zasadniczym celem jego budowy jest zapobieganie zalewaniu posesji, piwnic budynków i ulic Dolnego Wrzeszcza w trakcie nadmiernych opadów deszczu. Przebudowa i zmiana nawierzchni obejmuje także fragmenty ulic Konrada Wallenroda, Grażyny i Aldony, na odcinkach pomiędzy ul. Wajdeloty i Potokiem Strzyży. Przebudowana jest kanalizacja deszczowa i sanitarna, a także sieci teletechniczne, energetyczne, gazowe i wodociągowe.

Oprócz działań inwestycyjnych w Dolnym Wrzeszczu równolegle realizowane są projekty społeczne. Ich celem jest zminimalizowanie zróżnicowania ekonomicznego, społecznego i edukacyjnego występującego wśród mieszkańców dzielnicy. W ramach „Klubu Młodego Wrzeszczaka” organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży, m.in.: prowadzone pod okiem trenera zajęcia z siatkówki i tenisa stołowego, zajęcia taneczne oraz filmowe. Działania te, realizowane przez gdański MOPR, obywają się w XIX LO i II LO przy ul. Pestalozziego. Już niebawem „Klub Młodego Wrzeszczaka” zyska swoją siedzibę w lokalu przy ul. Wajdeloty. W innym, aktualnie remontowanym lokalu, przy ul. Waryńskiego funkcjonować będzie centrum społeczne, którego oferta służyć ma integracji mieszkańców, a także aktywizacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zawodowej czy życiowej.


Planowany całkowity koszt realizacji projektu Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku to 20 mln 700 tys. zł, dofinansowanie unijne wynosi ok. 14 mln zł, w ramach tych środków, na działania społeczne przeznaczone jest ok. 2 mln zł.

 

 

 

 

 

Foto: Yanek

Projekt i wykonanie: Mehowmy