Jak będzie wyglądał Gdańsk w 2030? Oni już wymyślili

Blisko 100 uczniów gdańskich szkół ponadgimnazjalnych spotkało się 10 października w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, by rozmawiać o swojej przyszłości w perspektywie kilkunastu lat.


Wśród uczestników warsztatów znaleźli się przedstawiciele klubów dyskusyjnych, samorządów, gazet uczniowskich, liderzy projektów lokalnych z różnych gdańskich szkół ponadgimnazjalnych z: liceów ogólnokształcących nr I, IV, VII, VIII, IX, XIV, XIX, XXI, XXIV, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku oraz Pomorskich Szkół Rzemiosł.


Uczniowie dokonali próby określenia swoich planów życiowych i warunków jakie oferować miałby Gdańsk, by mogli realizować swoje aspiracje, zarówno te odnoszące się do kariery zawodowej, jak i zainteresowań oraz atrakcyjnego odpoczynku w czasie wolnym. Młodzi ludzie chcieliby mieszkać w mieście przyjaznym, nowoczesnym i atrakcyjnym kulturalnie, w Gdańsku, który zapewni dobry start w życie i godny byt ich rodzinom.

 

 

 

 

Fot.gdansk.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy