Jacek Sumisławski – nagrodzony!

Fundacja Polcul powstała na początku 1980 r. w Australii, z inicjatywy Jerzego Bonieckiego, przemysłowca z Sydney, społecznika wielkiego formatu. Zgodnie z sugestią Bonieckiego, fundacja postawiła sobie za cel popieranie niezależnych społecznych inicjatyw, szczególnie wydawnictw wolnych od komunistycznej cenzury. Poparcie to wyrażała w formie indywidualnych nagród pieniężnych, znanych pod nazwa „polkuli”, przemycanych do kraju i rozdzielanych wśród osób zaangażowanych w działania na rzecz demokracji, publicystów i kolporterów „drugiego obiegu”.

 

Celem fundacji jest wyróżnianie indywidualnych osób w Polsce czynnie zaangażowanych w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, swą postawą i działalnością wyrażających poszanowanie i tolerancję dla innych, poświęcających swój czas i energię dla wspólnego dobra, podejmujących inicjatywy służące demokracji i budowaniu społeczności lokalnych. Takie wyróżnienie w tym roku, 19 maja 2012 roku w bibliotece Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie odbierze Jacek Sumisławski, wiceprezes Stowarzyszenie Świętego Walentego. Jacek Sumisławski otrzyma nagrodę za założenie i prowadzenie fundacji, która pomaga osobom z zaburzeniami psychicznymi.

 

Wyróżnienia Fundacji przyznawane są dwa razy w roku. Jednorazowa nagroda wynosi od 5000 do maksimum 8000 złotych. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła na podstawie wniosków przygotowanych przez Konsultanów Fundacji. We wcześniejszych latach laureatami nagrody Polcul byli między innymi: Bogdan Borusewicz, ks. Michał Czajkowski, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Gieremek, Zbigniew Herbert, Jacek Kaczmarski, Jacek Kuroń, Adam Michnik, ks. Arkadiusz Nowak, Jania Ochojska, Jerzy Owsiak, Jan Maria Rokita, Donald Tusk i wielu innych.

 

Sylwetka Jacka Sumisławskiego na Kiwi: http://www.kiwi.org.pl/profile/details/20

 

 

 

 

Źródło: http://www.polcul.pl/

Projekt i wykonanie: Mehowmy