Instytut Kultury Miejskiej zaprasza do udziału w projekcie

Instytut Kultury Miejskiej zaprasza do udziału w projekcie Aktywna Społeczność Krajów Wyszehradzkich. To warsztaty umiejętności liderskich oraz zagraniczne wizyty studyjne dla pomorskich organizacji pozarządowych oraz liderów i liderek społeczności lokalnych. Projekt odbywać się będzie w krajach wyszehradzkich (Czechy, Słowacja, Węgry) oraz Wielkiej Brytanii. Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w projekcie upływa 2 kwietnia.

 

Celem projektu Aktywna Społeczność Krajów Wyszehradzkich jest wzmocnienie współpracy między liderami i liderkami aktywnych społeczności z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Dzięki zastosowaniu metodologii doceniającej (/Appreciative Inquiry/) organizatorzy mają nadzieję na zbudowanie sieci współpracy oraz przeanalizowanie wspólnej przeszłości, która naszym zdaniem ma wpływ na działanie trzeciego sektora w krajach wyszehradzkich.

 

Program jest skierowany przede wszystkim do aktywistów i aktywistek, członków i członkiń struktur młodzieżowych, organizacji kobiecych, kulturalnych, społecznych, grup religijnych/mniejszościowych, jak również organów samorządowych.

 

Instytucje i organizacje macierzyste osób uczestniczących w projekcie Aktywna Społeczność Krajów Wyszehradzkich zyskają dostęp do nowych umiejętnościw zakresie dialogu międzykulturowego, dialogu społecznego, aktywizacji społeczności oraz metodologii planowania i wdrażania projektów angażujących społeczności lokalne. Organizator oferuje pakiet edukacyjny, pomocny w przekazywaniu metod aktywizacji społeczności oraz w bezpośredniej współpracy ze społecznością. Ponadto, delegując uczestnika lub uczestniczkę dołącza się do globalnej sieci organizacji partnerskich British Council, co otwiera możliwości współpracy zarówno z Wielką Brytanią jak i innymi krajami, w których realizowany jest projekt Aktywna Społeczność Krajów Wyszehradzkich oraz inne projekty społeczne i kulturalne.

 

Struktura programu:

Grupa aktywistek i aktywistów społecznych, po przeszkoleniu (kwiecień – czerwiec 2013) będzie przekazywać zdobytą wiedzę i umiejętności w swoich instytucjach, organizacjach oraz społecznościach poprzez upowszechnianie zdobytych narzędzi w prowadzonych szkoleniach, warsztatach, seminariach, spotkaniach grup roboczych, mentoringu itp. Dodatkowo część uczestniczek i uczestników będzie mieć możliwość wzięcia udziału w międzynarodowych wizytach studyjnych (wrzesień – październik 2013).

 

Inauguracyjne zajęcia odbędą się 7 kwietnia (niedziela) w Instytucie Kultury Miejskiej.

 

Zgłoszenia do wtorku, 2 kwietnia pod adresem: active.citizens@ikm.gda.pl Formularz zgłoszeniowy TUTAJ

 

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.ikm.gda.pl/ACwyszehrad

Projekt i wykonanie: Mehowmy