Instytut Kultury Miejskiej w dwóch europejskich sieciach instytucji kultury

Do 2018 roku IKM będzie partnerem w dwóch międzynarodowych projektach, którym udało się pozyskać pięcioletnie dotacje z Unii Europejskiej. „E-merging Creativity” to nie tylko projekt, ale też platforma współpracy i promocji twórczości młodych poetów i poetek w Europie, rozwijany będzie w partnerstwie z dziesięcioma europejskimi festiwalami poetyckimi. „Corners of Europe” jest projektem artystyczno – badawczym, kontynuacją działań prowadzonych przez IKM od 2010 roku.


W „E-merging Creativity” celem współpracy instytucji z dziesięciu partnerskich krajów jest wsparcie młodych poetów przez wydawanie i tłumaczenie ich poezji, zbudowanie platformy internetowej łączącej twórców i promującej ich dzieła oraz zapraszanie do uczestnictwa w festiwalach poetyckich. Główne założenia projektu to: koncentracja na młodych twórcach, którzy otrzymają możliwość spotkań z międzynarodową publicznością podczas festiwali poetyckich oraz tłumaczenia ich dzieł; sieciowanie i nawiązywanie kontaktów, przybliżanie poezji nowym czytelnikom, debata o europejskiej poezji.

– Współpraca międzynarodowa w przypadku naszej instytucji to nie tyle próba docierania z naszymi projektami do nowych publiczności, ale też stwarzanie możliwości wynikających z sieciowania i wymiany doświadczeń. Interesują nas te działania, które stawiają na wypracowywanie relacji, na działania długoletnie, takie, które będą stwarzały szanse dla artystów i animatorów kultury z Gdańska – mówi Aleksandra Szymańska, Dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej.

Platforma połączy gdański Międzynarodowy Festiwal Literatury Europejski Poeta Wolności z festiwalami: Ars Poetica (Słowacja), Circolo dei ViaggiatorI nel tempo (Włochy), Föreningen Littfest (Szwecja), Ledbury Poetry Festival (Wielka Brytania), Nacionalna ustanova Struski veceri na poezijata – Struga (Macedonia), Poetinis Druskininkų Ruduo (Litwa), Poëziecentrum VZW (Belgia), Studentsko kulturno umjetničko društvo „Ivan Goran Kovačić” (Chorwacja), Festival Dnevi poezije in vina (Słowenia). 

Całkowity grant przyznany przez Unię Europejską na działania platformy festiwali wynosi 366.196,80 euro (łącznie na lata 2014-2017).

„ Corners of Europe” to międzykulturowy projekt badawczo – artystyczny, w pierwszej fazie (2010-2013) tworzony i rozwijany przez sześć europejskich organizacji/instytucji kultury: Intercult (Szwecja), Instytut Kultury Miejskiej (Polska), Exodos (Słowenia), Pogon (Chorwacja), Umeå 2014 (Szwecja) i Drugo More (Chorwacja). W trakcie czterech ekspedycji artyści i badacze odwiedzili między innymi Gruzję, Azerbejdżan, Chorwację, Macedonię, Słowenię, Ukrainę, Polskę, Litwę, Rosję, północną Szwecję. Obecnie działania w ramach Corners to przede wszystkim realizacja projektów artystycznych powstających w kooperacjach artystów z różnych krajów.

 

 

 

 

 

Foto: facebook.com/cornersofeurope

Projekt i wykonanie: Mehowmy