Informator dla Seniorów

Miasto Gdańsk sprawiło seniorom prezent na Nowy Rok – Informator „Gdańsk dla Seniorów”. Publikacja stanowi praktyczny przewodnik po możliwościach, jakie Miasto Gdańsk stwarza dla starszych mieszkańców. To źródło wiedzy o ofertach, możliwościach i podmiotach działających na rzecz osób starszych.

Wszystkie informacje zostały skatalogowane w 4 obszarach: aktywność obywatelska, edukacja, zdrowie i profilaktyka oraz pomoc i wsparcie, co ułatwi użytkownikom odszukiwanie konkretnych informacji. Dodatkowo, w końcowej części informatora znajdują się też informacje nt. zniżek i ulg dostępnych dla seniorów w gdańskich instytucjach, a także przydatne kontakty i adresy.

W informatorze nie zabrakło również informacji o ofercie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku adresowanej do seniorów – przeczytacie w nim m.in. o tym, jak zostać wolontariuszem oraz jak zrealizować swój pomysł przy wsparciu Gdańskiego Funduszu Senioralnego.

Informator można pobrać w wersji elektronicznej na stronie: Informator Gdańsk dla seniorów

W wersji analogowej będzie dostępny do odbioru w gdańskich Klubach Seniora, gdzie trafi do końca stycznia. Adresy Klubów znajdziecie w Informatorze.

Projekt i wykonanie: Mehowmy