Informacje dla realizatorów projektów GFS

 

 

TU ZNAJDZIESZ INFORMACJE POMOCNE W REALIZACJI I ROZLICZENIU 

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE REALIZATORA

1. Realizator zobowiązuje się do informowania, że projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Gdańskiego Funduszu Senioralnego. Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji projektu (w szczególności: publikacje, ulotki, materiały informacyjne) powinny być w widocznym miejscu opatrzone nadrukiem „Projekt dofinansowany w ramach Gdańskiego Funduszu Senioralnego ze środków Gminy Miasta Gdańska”.

2. Realizator zobowiązuje się do umieszczania logotypów Funduszu, Gminy Miasta Gdańska oraz Operatora na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego projektu oraz zakupionych sprzętach i wyposażeniu, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający ich dobrą widoczność. 

 

LOGOTYPY

Logotyp Funduszu GFS 1
Logotyp Funduszu GFS2

Logotypy Gminy Miasta Gdańska

Logotyp Operatora – RCWG

 

SPRAWOZDANIE

  • Sprawozdanie końcowe należy sporządzić według wzoru i złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu online dostępnego na stronie www.witkac.pl w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji projektu, jednak nie później niż 27 grudnia 2020 r.

  • Po akceptacji sprawozdania przez RCWG należy wygenerować w systemie potwierdzenie złożenia sprawozdania, podpisać i  dostarczyć do naszego biura. 
  • Szczegóły dot. sprawozdania regulują zapisy umowy.
  • Wzór sprawozdania

 

Kontakt do opiekuna projektu:

Natalia Meszko
tel. 58 772-42-21
kom. 791-971-140
mail: gfs@wolontariatgdansk.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy