Informacje dla pomagających wolontariuszy

 

WOLONTARIUSZU!
ZANIM ROZPOCZNIESZ DZIAŁAĆ, ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI.

 

Ogólne informacje, które powinni posiadać wolontariusze udzielający pomocy, np. osobom starszym lub potrzebującym, którzy przebywają w domach ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem. Wszystkie wytyczne opracowano na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz WHO.

 

1. COVID-19

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

 

2. HIGIENA OSOBISTA

Wolontariusze powinni działać zgodnie z zasadą, że bezpieczeństwo osób udzielających pomocy jest najważniejsze, więc powinni posiadać i stosować środki ochrony osobistej, np. rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekujące i stosować je po każdym kontakcie w osobami, którym pomagają (żeby zabezpieczyć siebie oraz nie przenosić drobnoustrojów pomiędzy różnymi osobami). Pomimo, że WHO nie zaleca stosowania maseczek przez osoby zdrowe, to dla własnego samopoczucia, jeżeli ktoś uważa to za niezbędne, można ich używać. Podczas zwykłej rozmowy drogą kropelkową wydychamy powietrze, zanieczyszczenia i zarazki. Pozwoli to uchronić się chociażby od przeziębienia.

 

  • Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
  • Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
  • Zachowaj bezpieczną odległość (min. 2 m) od innych osób, szczególnie tych które kaszlą, kichają lub ma gorączkę (niekoniecznie spowodowana koronawirusem).

 

3. CO ZROBIĆ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OBJAWÓW

W przypadku wystąpienia objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, lub po kontakcie z osobą, u której potwierdzono zakażenie, należy bezzwłocznie powiadomić telefonicznie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną:

telefon dostępny w godzinach pracy od pon.-piąt. 7:30-15:00

  • 58 320 08 15
  • 58 320 08 50

dostępny poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy

  • 698 941 776

lub całodobowo Narodowy Fundusz Zdrowia – specjalna infolinia w zakresie informacji dla ludności o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem dostępną pod numerem:

  • 800 190 590

 

4. Wolontariusze udzielający pomocy w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, powinni pamiętać by:

a) Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 

b) Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 

c) Regularnie myć lub dezynfekować powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają.

 

d) Regularnie dezynfekować swój telefon i nie korzystać z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

 

e) Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z innymi osobami.

 

f) Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

 

g) Odżywiać się zdrowo i pamiętać o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę).

 

h) Korzystać ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

 

JEŻELI BĘDZIESZ MIAŁ/-A JAKIEKOLWIEK PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

GDANSK@WOLONTARIATGDANSK.PL

Projekt i wykonanie: Mehowmy