IKEA inwestuje w wiatraki

Grupa IKEA kupiła farmę wiatrową we Wróblewie w województwie łódzkimi zobowiązała się do zakupu kolejnych dwóch farm w Gizałkach oraz Lubartowie.


Według prognoz, inwestycje te umożliwią IKEA w Polsce produkcję energii na poziomie wystarczającym do pokrycia jej zużycia przez wszystkie sklepy, centra handlowe, fabryki, centra dystrybucji oraz biura firmy. Nowe farmy wiatrowe mogą wytworzyć łącznie do 339 GWh energii rocznie. Grupa IKEA posiada jeszcze trzy farmy wiatrowe na Podkarpaciu (w Rymanowie, Bukowsku i Łękach Dukielskich), które według prognoz mogą generować w sumie 134 GWh rocznie.


– Inwestycje w farmy wiatrowe w Polsce to kolejny ważny krok w realizacji globalnej strategii zrównoważonego rozwoju Grupy IKEA People & Planet Positive, która zakłada osiągnięcie niezależności energetycznej przez Grupę do 2020 roku. Oznacza to, że chcemy wytwarzać tyle energii ze źródeł odnawialnych, ile zużywamy we wszystkich naszych sklepach, fabrykach, centrach handlowych czy biurach. Jestem dumna, że Polska przyczynia się do realizacji tego celu. Ponadto nowe inwestycje umożliwią nam osiągnięcie niezależności energetycznej na polskim rynku – powiedziała Evelyn Higler, prezes IKEA Retail w Polsce. – Oprócz farm wiatrowych inwestujemy także w inne odnawialne źródła energii, takie jak instalacje do spalania biomasy w fabrykach, kolektory słoneczne czy pompy ciepła. Dodatkowo, dzięki naszym produktom, pomagamy Polakom prowadzić bardziej zrównoważone życie w domu. W ubiegłym roku finansowym odnotowaliśmy wzrost sprzedaży energooszczędnego oświetlenia w technologii LED czy kranów z perlatorami. Zrównoważony rozwój to integralna część naszej strategii biznesowej – dodała Evelyn Higler.


Według prognoz wszystkie sześć farm wiatrowych Grupy IKEA w Polsce będzie co roku wytwarzać do 473 GWh energii wiatrowej, co razem zenergią cieplną produkowaną z biomasy przez IKEA Industry pokryje całe zapotrzebowanie Grupy na terenie kraju. Energia wiatrowa na poziomie473 GWh:

•    Odpowiada średniemu rocznemuzużyciu elektryczności przez 225 000 polskich gospodarstw domowych

•    Umożliwia redukcję emisji dwutlenkuwęgla do atmosfery o 449 000 ton, jest równoznaczne z wycofaniem 155000 samochodów z polskich dróg

 

W ramach strategii People & Planet Positive Grupa IKEA zainwestuje w sumie 1,5 miliarda euro w energetykę wiatrową i słoneczną do końca 2015 roku. Grupa zobowiązała się do zakupu 314 turbin wiatrowych w dziewięciu krajach i zainstalowania 700 000 paneli słonecznych na dachach swoich budynków. Oprócz Polski IKEA inwestuje w farmy wiatrowe w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Danii, Francji, Niemczech, Irlandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii.

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy