Harmonogram konkursów

MIKROGRANTY – EDYCJA I/2020 – EDYCJA ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA

  Przyjmowanie wniosków 2-16.03.2020
  Ocena formalna 17.03.2020
  Ocena merytoryczna – posiedzenie Kapituły 18.03.2020
  Podanie informacji o wyborze realizatorów projektów 19.03.2020
  SzkoLenie dla liderów projektów 23.03.2020
  Realizacja projektów 24.03-31.07.2020
  Monitoring merytoryczno-finansowy realizacji projektów  24.03-31.07.2020
  Rozliczenie realizacji projektów 14 dni od zakończenia projektu,
! jednak nie później niż do 7.08.2020

 

MINIGRANTY – NABÓR PRZEDŁUŻONY DO 30.04.2020

   Przyjmowanie wniosków  9.03.-30.04.2020
   Realizacja projektów 01.06.-11.12.2020
   Rozliczenie realizacji projektów 14 dni od zakończenia projektu,
jednak nie później niż 18.12.2020

 

Terminy: oceny formalnej wniosków, uzupełnienia po ocenie formalnej, oceny merytorycznej, w tym prezentacji oraz ogłoszenia wyników zostaną podane do wiadomości na stronie www operatora w terminie późniejszym,  w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Projekt i wykonanie: Mehowmy