Grupa LOTOS została partnerem Polskiej Akademii Nauk

Rok 2011 – decyzją ONZ, na wniosek UNESCO oraz IUPAC (Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej) – proklamowano Międzynarodowym Rokiem Chemii. Rok 2011 to także setna rocznica przyznania Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Marii Skłodowskiej-Curie. Grupa LOTOS została głównym partnerem Polskiej Akademii Nauk w organizacji tych obchodów w Polsce.

 

Bogaty program wydarzeń związanych z obchodami Międzynarodowego Roku Chemii (International Year of Chemistry – IYC 2011) ma przybliżyć rolę chemii oraz jej użyteczności dla innych dziedzin nauki i postępu naukowo-technicznego. Współczesna chemia to nie tylko laboratoryjne odkrycia, to także rozwiązania służące dziś poprawie jakości życia we wszystkich obszarach ludzkiej aktywności. Podczas naukowych dyskusji omawiane będą również wyzwania stojące przed chemią, związane miedzy innymi z koniecznością ograniczeń aktywności przemysłowej i zmieniającymi się wymaganiami w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska.

 

– Grupa LOTOS, jako koncern naftowy, rozwija się m.in. dzięki nowoczesnej wiedzy z zakresu chemii. Od wielu lat wspieramy naukę właśnie po to, aby nowe rozwiązania powstające w laboratoriach i pracowniach badawczych, jak najszybciej trafiały do przemysłu i służyły rozwojowi naszego kraju – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy LOTOS S.A.

 

W myśl zasad społecznej odpowiedzialności, Grupa LOTOS wspiera wyższe uczelnie i instytuty naukowe, a tym samym zacieśnia współpracę i stwarza swoisty pomost pomiędzy przemysłem a środowiskiem naukowym.

Projekt i wykonanie: Mehowmy