Granty z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2012:

·         Wydarzenia artystyczne
·         Muzyka
·         Teatr i taniec
·         Sztuki wizualne
·         Film
·         Kolekcje
·         Promocja literatury i czytelnictwa
·         Literatura
·         Promocja czytelnictwa
·         Czasopisma
·         Edukacja kulturalna i diagnoza kultury
·         Edukacja kulturalna
·         Edukacja artystyczna
·         Obserwatorium kultury
·         Dziedzictwo kulturowe
·         Ochrona zabytków
·         Kultura ludowa
·         Rozwój infrastruktury kultury
·         Infrastruktura kultury

 

UWAGA! We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.
Uprzejmie informujemy, iż elektroniczne formularze na rok 2012 w systemie EBOI będą aktywne od 17 październia br
Jednocześnie zwracamy uwagę, iż roku w naborze 2012 obowiązuje nowa, uproszczona procedura składania aplikacji.
Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków, trybu oceny i zobowiązań beneficjentów znajdują się w opublikowanych „Wytycznych do oceny wniosków oraz realizacji zadań w ramach programów” oraz regulaminach programów i priorytetów.
·         Terminy składania wniosków:
·         I nabór – do dnia 30 listopada 2011 roku
·         II nabór – do dnia 31 marca 2012 roku – nabór w tym terminie odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie bądź priorytecie nie zostaną wyczerpanie w I naborze

Więcej informacji na stronie: https://esp.mkidn.gov.pl/

Projekt i wykonanie: Mehowmy