Granty- nabór uzupełniający

Zapraszamy do udziału w konkursie uzupełniającym na dofinansowanie projektów w ramach Gdańskiego Funduszu Senioralnego. 


Do składania ofert konkursowych zapraszamy zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Nabór trwa od 1 do 30 czerwca 2022 r.

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji online w systemie witkac.pl


Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu i treścią załączników.

Projekt i wykonanie: Mehowmy