Granty na innowacje społeczne

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu dla osób lub instytucji, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie w zakresie kształcenia ustawicznego. Przewidywana kwota grantu wynosi 35 000 zł.

Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski.

W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu dla osób lub instytucji, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie w zakresie kształcenia ustawicznego. Przewidywana kwota grantu wynosi 35 000 zł. Stowarzyszenie zachęca również innowatorów po niższe granty na innowacje do 10 000 – 15 000 zł.

Kto może aplikować?

Osoby fizyczne lub instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie/metodę/rozwiązanie w zakresie kształcenia ustawicznego i które otrzymają środki na rozwój swojej innowacji (tak zwani GRANTOBIORCY – INNOWATORZY SPOŁECZNI).

Osoby fizyczne lub instytucje, które otrzymają nowe rozwiązania, metody działania, narzędzia i które je przetestują oraz będą upowszechniać (tak zwani UŻYTKOWNICY INNOWACJI).

Podmioty prywatne lub publiczne z różnych środowisk z całej Polski, jak też osoby fizyczne bez względu na płeć i wiek, w tym m.in.:

– organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją osób dorosłych (NGO),
– przedsiębiorstwa,
– instytucje szkoleniowe oferujące usługi edukacyjne,
– instytucje publiczne zajmujące się obszarem kształcenia ustawicznego,
– publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie, wyższe szkoły zawodowe,
– osoby prywatne i grupy nieformalne, w tym osoby zajmujące się kształceniem ustawicznym – edukatorzy, trenerzy, itp.

Trzecia edycja naboru grantobiorców rozpocznie się 16 stycznia i potrwa do 5 lutego 2018 r.

Więcej informacji tutaj: http://inkubatorinnowacji.com/

Projekt i wykonanie: Mehowmy