Grant z MKIDN Promocja Czytelnictwa

Rodzaj wsparcia
    

DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?

1. Samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego.
2. Organizacje pozarządowe.
3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Dofinansowanie następujących rodzajów zadań promujących literaturę i czytelnictwo:
1) akcji społecznych, edukacyjnych i promocyjnych, projektów multimedialnych i internetowych, wykorzystujących różnorodne formy i środki przekazu;
2) festiwali i konkursów literackich, promocji nowości wydawniczych i wydarzeń literackich;
3) zadań ogólnopolskich z zakresu czytelnictwa osób niewidomych i słabowidzących;
4) cyklicznych audycji telewizyjnych.
Zadania określone w pkt. 4 muszą spełniać następujące warunki:
1) zadanie musi składać się z co najmniej 3 odcinków stanowiących samodzielny cykl lub będących częścią większej całości;
2) każdy z odcinków musi trwać od 9 do 23 minut.

Opis

Organizatorem Programu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucją Zarządzającą priorytetem jest Instytut Książki.
Prognozowany budżet priorytetu: 3 500 000 zł.
Cel priorytetu: rozwój czytelnictwa i promocja wartościowej literatury.
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:
1) 5 000 zł – dla zadań wymienionych w pkt 1-3;
2) 40 000 zł – dla zadań wymienionych w pkt 4.
W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:
1) 50 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 80% budżetu przedstawionego we wniosku ;
2) 300 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 70% budżetu przedstawionego we wniosku.

Ostateczne terminy składania wniosków:
30 listopada 2011,
31 marca 2012.

 

W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do priorytetu.

Więcej informacji

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy…

Kontakt

Instytut Książki

ul. Szczepańska 1

31-011 Kraków

Anna Tusiewicz, tel. (12) 426 79 31, kom. 694 267 776, a.tusiewicz@instytutksiazki.pl

Kamila Gruszczyk, tel. (12) 426 79 31, kom.  694 268 031, k.gruszczyk@instytutksiazki.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy