Gotowi na sukces – program dla niepełnosprawnych

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia, zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie „Gotowi na sukces II – akademia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością”.To propozycja dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, zamieszkałych w województwie pomorskim, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w tym uczących się w trybie niestacjonarnym, w wieku do 30. roku życia, chcących rozwijać swoje umiejętności i skutecznie pokierować rozwojem kariery zawodowej. 

Aplikacje do III (ostatniej) edycji projektu można składać do 26 września br. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Fundacji). Aby wziąć udział w projekcie wystarczy: wydrukować i wypełnić formularz rekrutacyjny, przygotować kopię orzeczenia o niepełnosprawności, dołączyć swoje aktualne CV. Ww. dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

 

 

 

 

 

Foto: http://thelittlehousecompany.com

Projekt i wykonanie: Mehowmy