Gimnazjaliści na morzu

Rozpoczęła się już czwarta edycja Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku. W ramach tego przedsięwzięcia wszyscy uczniowie klas pierwszych gdańskich gimnazjów będą wypływać w kilkugodzinny rejs po wodach Kanału Portowego i Zatoki Gdańskiej. Sponsorem Programu jest Grupa LOTOS.


– Z wielkim zadowoleniem wspieramy Program Edukacji Morskiej, który stwarza młodym ludziom szansę przeżycia żeglarskiej przygody, a przez to również buduje ich świadomość piękna i wartości regionu, w którym mieszkają, mówi Jowita Twardowska, dyrektor ds. Komunikacji i CSR. – Dużą wagę przywiązujemy do działań związanych z edukacją, a szczególnie edukacją ekologiczną w zakresie ochrony i dbałości o bioróżnorodność Morza Bałtyckiego, co wynika z przyjętej przez Grupę LOTOS Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Dzięki temu programowi uczniowie staną się bardziej świadomi istotności ekologii we współczesnym świecie.


Nieodłącznym elementem Programu Edukacji Morskiej jest konkurs ekologiczny, który w tym roku realizowany jest pod hasłem „Nie lej wody!”. Do udziału zaproszeni są uczniowie wszystkich polskich gimnazjów i liceów, którzy w 2-5 osobowych zespołach realizować będą krótkie filmy, zachęcające do racjonalnego korzystania z zasobów wody. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości młodzieży na otaczające nas środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem problemów jakimi dotknięte jest Morze Bałtyckie. Nagrodą jest tygodniowy rejs po wodach Zatoki Gdańskiej na pokładzie legendarnego żaglowca Generał Zaruski! Dodatkowo w szkole, w której uczy się zwycięska drużyna zrealizowane zostaną zajęcia szkółki żeglarskiej z udziałem mistrza olimpijskiego Mateusza Kusznierewicza, który jest pomysłodawcą całego programu.


Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany od 2010 roku na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską.


Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie http://www.programedukacjimorskiej.pl/

 

 

 

 

 

 

Foto: http://www.programedukacjimorskiej.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy