Gdynia zaprasza na Pozarządowe Konsultacje Społeczne i Gdyńskie Forum Pozarządowe

Pozarządowe Konsultacje Społeczne to spotkania i dyskusje poprzedzające Forum. Uczestniczą w nich zarówno reprezentanci gdyńskich organizacji pozarządowych, jak i przedstawiciele Prezydenta oraz Rady Miasta Gdyni odbędą się w dniu 5 czerwca 2012 r. (wtorek)

  • Kultura, tradycja, sztuka – Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza, Duża Scena – godz. 17.00
  • Sport, turystyka, rekreacja – Urząd Miasta Gdyni, I piętro, sala 105 A – godz. 17.00
  • Pomoc społeczna, aktywność zawodowa – Urząd Miasta Gdyni, I piętro, sala 112 – godz. 17.00
  • Seniorzy, kombatanci – Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza, Foyer – godz. 17.00
  • Dzieci, młodzież, edukacja, współpraca międzynarodowa, ochrona środowiska – Urząd Miasta Gdyni, Urząd Stanu Cywilnego – godz. 17.00
  • Zdrowie, niepełnosprawni, profilaktyka uzależnień – Urząd Miasta Gdyni, Urząd Stanu Cywilnego – godz. 17.00

 

Gdyńskie Forum Pozarządowe to plenarne spotkanie działających w Gdyni organizacji pozarządowych, służące wymianie doświadczeń, pomysłów oraz prezentacji wspólnych inicjatyw, a także wypracowaniu priorytetów współpracy pomiędzy samorządem i III sektorem na kolejny rok odbędzie się w dniu 5 czerwca 2012 r. (wtorek) w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza o godz. 18.00

 

 

 

 

 

Źródło: http://www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/GCOP/aktualnosci/301_76953.html

Foto: Linuxerist&Wiggy!

Projekt i wykonanie: Mehowmy