Gdynia jeszcze bardziej ekologiczna

Gdynia od wielu lat konsekwentnie stawia na ekologiczne rozwiązania. Kolejny krokiem w tym kierunku jest porozumienie w sprawie „Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju”, które podpisane zostało przez władze miasta oraz  EDF Polska SA i Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Obie firmy wesprą Gdynię w zakresie ochrony środowiska, a także promocji i rozwoju gospodarczego.

 

– Jako  samorząd czynimy starania o jak najlepsze  warunki życia mieszkańców Gdyni, a to między innymi oznacza tworzenie  możliwości sukcesywnego przechodzenia z tradycyjnych metod ogrzewania na niskoemisyjne, tańsze w eksploatacji, przyjazne dla środowiska. Cieszymy się, że dzięki podpisanemu porozumieniu większa liczba gdynian uzyska dostęp do takich  źródeł energii – tłumaczy Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni. W praktyce oznacza to, że łatwiej będzie korzystać mieszkańcom z ogrzewania centralnego zamiast, indywidualnych, wysokoemisyjnych  pieców opalanych węglem, czy też koksem lub drewnem.  

 
Wdrożenie zmian będzie możliwe dzięki Okręgowemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej firmy z Gdyni.  Od 53 lat rozwijamy się w harmonii z najbliższym otoczeniem i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Podpisane porozumienie stanowi kontynuację naszej strategii zrównoważonego rozwoju – mówi Janusz Różalski, prezes zarządu OPEC Sp. z o.o.

 
Partnerzy wspólnie zrealizują szereg projektów mających na celu:

  • ograniczenie emisji czynników szkodliwych dla środowiska dzięki budowanym instalacjom odsiarczania i odazotowania spalin oraz programowi ograniczania niskiej emisji,
  • wspieranie innowacyjności na rzecz rozwoju koncepcji Smart City, w tym e-mobility,
  • wsparcie lokalnych społeczności w obszarze kultury, sportu, edukacji i integracji osób niepełnosprawnych.

 
Gdynia to kolejne miasto, z którym EDF Polska podpisało porozumienie. Rozwijanie współpracy z miastami jest częścią strategii Grupy EDF w Polsce, która pragnie być nie tylko najbardziej efektywnym i innowacyjnym producentem energii, ale również strategicznym partnerem w zrównoważonym rozwoju dla miast, w których jest obecna. 22 września br. podpisaliśmy podobne Porozumienie z gdańskiem, a w minionym rokiem z Krakowem – tłumaczy Thierry Doucerain, prezes zarządu EDF Polska.

 
Poprzez liczne wspólne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, partnerzy pragną wesprzeć wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Gdyni jako ośrodka kultury, nauki, turystyki i nowoczesnych technologii. Każda ze stron pragnie zapewnić efektywne wykorzystywanie energii oraz przyczyniać się do długoterminowej ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z przyjętymi zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Projekt i wykonanie: Mehowmy