Gdańskie hipermarkety Carrefour dobrym sąsiadem lokalnej społeczności

Hipermarkety Carrefour w Gdańsku w trosce o lepsze jutro społeczności lokalnej prowadzą liczne działania wpisujące się w strategię biznesu odpowiedzialnego społecznie. Wśród inicjatyw sklepów są programy pomocowe, takie jak „Mieszkanie i Praca dla Rodaka”, projekty edukacyjne, takie jak „ABC Zdrowego Żywienia”, a także działania charytatywne i proekologiczne.

Pomoc dla rodzin z Ukrainy

Głównym celem prowadzenia działań z zakresu odpowiedzialności społecznej w gdańskich hipermarketach Carrefour jest walka z wykluczeniem na poziomie lokalnym. Dlatego też dyrekcja hipermarketu Gdańsk Galeria Bałtycka zdecydowała się dołączyć do akcji „Mieszkanie i Praca dla Rodaka” zainaugurowanej przez Pracodawców Pomorza, której zadaniem jest pomoc rodzinom pochodzenia polskiego z ogarniętej wojną wschodniej Ukrainy. Hipermarket przekazał na rzecz rodzin ewakuowanych z terenów objętych konfliktem zbrojnym, artykuły wyposażenia domowego, m.in. sprzęty AGD, naczynia, sztućce i pościel do mieszkań, które rodziny otrzymały dzięki pomocy gdańskich przedsiębiorców. 

Program edukacyjny – zdrowe odżywianie

Aktywność hipermarketów Carrefour w Gdańsku skupia się również na promocji zdrowego stylu życia zgodnie z ideą kampanii „Z miłości do Zdrowia” prowadzonej w Carrefour na poziomie ogólnopolskim. Każdy z trzech lokalnych hipermarketów: Carrefour Galeria Bałtycka, Carrefour Morena i Carrefour Factory, zaangażowany jest w realizację programu „ABC Zdrowego Żywienia”, będącego częścią tej ogólnopolskiej kampanii, skierowanego do dzieci i młodzieży oraz osób w wieku 65+. Celem programu jest podniesienie świadomości żywieniowej, promowanie zdrowej i zbilansowanej diety poprzez przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla ok. 100 dzieci i osób starszych z obszaru Trójmiasta. Zajęcia prowadzą eksperci Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Dyrektorzy sklepów dostarczają produkty spożywcze niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. 

Działania proekologiczne

Innymi działaniami użyteczności publicznej, mającymi na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu są stale organizowane w hipermarketach zbiórki żywności, jak również środków higieny, artykułów chemicznych, szkolnych i zoologicznych na rzecz długoletnich partnerów Carrefour. Wśród nich są Banki Żywności, Caritas, hospicja, schroniska dla zwierząt i wiele innych lokalnych organizacji pożytku publicznego. 

Na uwagę zasługują też projekty proekologiczne realizowane w gdańskich hipermarketach, a zwłaszcza kwietniowa akcja sprzątania osiedla Zakoniczyn, która była sąsiedzką inicjatywą mieszkańców. W akcję włączył się aktywnie hipermarket Gdańsk Factory, który dostarczył środki czystości oraz zdrowe przekąski i napoje dla uczestników. Wreszcie, sami pracownicy hipermarketu wzięli udział w wielkim sprzątaniu. W sumie przystąpiło do niej ok. 200 osób. Łącznie zebrano 5 kontenerów i kilkaset worków odpadów. 

– Chcemy wyróżniać się w branży handlowej jako sieć hipermarketów realizująca wiele działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, koncentrujących się na różnych obszarach naszej działalności. Czujemy się współodpowiedzialni za rozwój Gdańska i los jego mieszkańców i na rzecz tej społeczności będziemy wciąż działać. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniają się do powodzenia inicjatyw, które prowadzimy samodzielnie i w partnerstwach – mówi Robert Noceń, Dyrektor ds. Eksploatacji Hipermarketów, Członek Zarządu Carrefour Polska.

Projekt i wykonanie: Mehowmy