Gdańskie Debaty Obywatelskie

Gdańskie Debaty Obywatelskie to cykl debat poświęconych najważniejszym problemom dziejów najnowszych Polski pod patronatem Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Czas: listopad 2017 – listopad 2018

Miejsce: Ratusz Głównego Miasta (Wielka Sala Wety), ul. Długa 46/47

Godzina: debaty rozpoczynają się o godzinie 18:00, planowo trwają do godz. 20:30.

Moderator: Jerzy Sosnowski

Daty debat:

9 I 2018, godz. 18:00-20:30: Polskie konstytucje (Aleksander Hall)

13 II 2018, godz. 18:00-20:30: Polska w Europie (Aleksander Smolar)

13 III 2018, godz. 18:00-20:30: Naród i rewolucja (Andrzej Leder)

10 IV 2018, godz. 18:00-20:30: Mity polityczne – wczoraj i dziś (Marcin Napiórkowski)

8 V 2018, godz. 18:00-20:30: Maj 1926 – utracone szanse polskiej demokracji (Wiesław Władyka)

12 VI 2018, godz. 18:00-20:30: Obywatele RP. Swoi i obcy (Krzysztof Czyżewski)

11 IX 2018, godz. 18:00-20:30: Kościół w Polsce (Adam Szostkiewicz)

9 X 2018, godz. 18:00-20:30: Dziedzictwo i nowoczesność. Polska i Polacy 1918 – 2018 (Stefan Chwin)

6 XI 2018, godz. 18:00-20:30: 1918 – 2018 – Kultura polska w kulturze świata (Krzysztof Pomian)

Tytuł Gdańskich Debat Obywatelskich nawiązuje do słów zawartych w wierszu Juliusza Słowackiego:

„Szli krzycząc: Polska! Polska! — wtem jednego razu

Chcąc krzyczeć, zapomnieli na ustach wyrazu,

Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna,

Szli dalej krzycząc: Boże! ojczyzna! ojczyzna.

Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,

Spojrzał na te krzyczące i zapytał: Jaka?” 

Projekt i wykonanie: Mehowmy