Gdański Fundusz Senioralny – minigranty – komunikat dla wnioskodawców

KOMUNIKAT DLA PODMIOTÓW, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI W KONKURSIE GDAŃSKI FUNDUSZ SENIORALNY – GRANTY DO 5.000 ZŁ

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, podjęto decyzję o rezygnacji z II etapu oceny merytorycznej wniosków, tj. etapu prezentacji projektu przed Komisją.

Lista rankingowa projektów, które otrzymają proponowane dofinansowanie, powstanie na podstawie oceny merytorycznej wniosków przez Komisję Grantową w oparciu o kryteria Karty Oceny Merytorycznej, stanowiącej załącznik do Regulaminu Konkursu. 

 

Wnioski, które spełniły wszystkie wymagania formalne, zostały przekazane członkom Komisji Grantowej do oceny merytorycznej. Komisja Grantowa (w składzie: przedstawiciel Operatora, przedstawiciele Miasta Gdańska oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych) dokona oceny merytorycznej i zatwierdzenia listy rankingowej oraz wysokości przyznanego dofinansowania. Komisja Grantowa wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełniają kryteria wg. Karty Oceny Merytorycznej.

Wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej po posiedzeniu Kapituły Komisji Grantowej, które odbędzie się w przyszłym tygodniu. Wnioskodawcy o decyzji zostaną poinformowani indywidualnie, wyniki zostaną opublikowane także na stronie www Operatora konkursu GFS.

Projekt i wykonanie: Mehowmy