O FUNDUSZU

GDAŃSKI FUNDUSZ SENIORALNY to program wsparcia finansowego dla inicjatyw kreowanych i realizowanych przez gdańskich seniorów i seniorki na rzecz osób 60+ i społeczności lokalnych.

Fundusz dedykowany jest wspieraniu inicjatyw seniorów skupiających swoją aktywność zarówno w klubach i kołach seniora, jak i w grupach nieformalnych. To propozycja dla osób, które chciałyby zrobić coś na rzecz innych, które lubią aktywnie i kreatywnie spędzać wolny czas poznając nowych ludzi i nowe zajęcia, chcą pogłębiać swoje pasje, rozwijać zainteresowania czy poszukiwać nowych możliwości rozwoju. To również okazja do tego, by inspirować innych lub zachęcać do przyłączenia się do działających już grup i inicjatyw.

Gdański Fundusz Senioralny, który aktualnie jest częścią programu „Gdańskie Fundusze” finansowanego przez Miasto Gdańsk, jest kontynuacją inicjatywy rozpoczętej przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku w roku 2013, która miała na celu wsparcie małymi grantami finansowymi oddolnych pomysłów i inicjatyw seniorów w obszarze wolontariatu. 

W ciągu roku realizowane są 2 edycje na dofinansowanie inicjatyw senioralnych grup nieformalnych w kwocie 700 zł oraz 1 edycja na wsparcie pomysłów organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów w wysokości 7000 zł.

 

Projekt finansowany jest ze środków Miasta Gdańska.
Operatorem Funduszu jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy