Gdański Fundusz Młodzieżowy

Ruszył nabór wniosków do Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

Stowarzyszenie Morena zaprasza młodych Gdańszczan do aplikowania po środki z Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego. Jego celem jest pobudzenie młodych do realizowania własnych inicjatyw skierowanych do własnego otoczenia. Cała procedura jest bardzo uproszczona. O dotacje ubiegać mogą się nieformalne grupy młodzieży (grupy uczniów, grupy znajomych, wolontariusze) działające na terenie Gdańska oraz młodzież działająca w/przy organizacjach pozarządowych.

Tradycyjnie można ubiegać się o granty w wysokości do 500,00 złotych na działania na rzecz grupy i społeczności. Grupa musi liczyć minimum 4 osoby.

Zachęcamy do logowania się na:

www.gfm.morena.org.pl 

i wypełnienia wniosku w zakładce Wniosek.
Termin zgłoszeń mija 28 września.

Projekt i wykonanie: Mehowmy