Gdański Fundusz Kulturalny

O GDAŃSKIM FUNDUSZU KULTURALNYM

Fundacja Gdańska wraz z Urzędem Miejskim w Gdańsku po raz drugi realizuje program Gdański Fundusz Kulturalny, którego celem jest zwiększenie udziału mieszkańców Gdańska w kreowaniu wydarzeń i inicjatyw kulturalnych. Program zakłada realizację projektów kulturalnych proponowanych przez grupy nieformalne, które w ramach funduszu mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 500 zł na realizację swoich pomysłów.

– Fundusz jest kolejnym sposobem na wsparcie mieszkańców Gdańska w ich aktywności społecznej, ale również impulsem dla tych, którzy się wahają lub dla których barierę stanowią formalności i brak środków na start. Fundusz daje możliwości środowiskom, które nie posiadają osobowości prawnej, na uzyskanie środków na działania takie jak: kameralne spotkania literackie, pokazy filmów czy ciekawe warsztaty. W ubiegłorocznej edycji zostało zrealizowanych wiele ciekawych pomysłów, które mogą zainspirować tegorocznych pomysłodawców. Naszymi faworytami były na przykład warsztaty dla całych rodzin wspólnego szycia zabawek, czy pierwsza w Polsce galeria tramwajowa na Dolnym Mieście stworzona z fotografii mieszkańców – mówi Dyrektor Fundacji Gdańskiej Paweł Buczyński.

Program zakłada sfinansowanie 20 projektów o łącznej wartości 10 000 zł. Nabór wniosków odbywa się w dniach od 3 października (od godz. 16:00) do 31 października (do godz. 16:00). Wyniki zostaną ogłoszone 4 listopada 2016 roku. Zaś realizacja zwycięskich projektów odbędzie się od 7 listopada do 31 grudnia 2016 roku.

Gdański Fundusz Kulturalny jest kontynuacją filozofii tworzenia możliwość wsparcia finansowego dla niesformalizowanych grup, ruchów, kół i forów w Gdańsku. Obecnie w naszym mieście funkcjonują dwa fundusze w takiej formule. Jest to Gdański Fundusz Młodzieżowy realizowany przez Stowarzyszenie Morena oraz Gdański Fundusz Senioralny prowadzony przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Dlatego też wychodząc naprzeciw osób nienależących do żadnej z tych grup wiekowych, Gdański Fundusz Kulturalny skierowany jest do osób w wieku 20 – 50 lat, dając tym samym możliwość realizacji swoich pomysłów na projekty kulturalne w naszym mieście.

JAK ZGŁOSIĆ POMYSŁ?

Trzeba zebrać grupę minimum 5 osób mieszkających w Gdańsku, które mają wspólny pomysł na inicjatywę. Grupa wyłania przedstawiciela – lidera, który w jej imieniu składa wniosek jako osoba prywatna. Wniosek należy wypełnić i złożyć drogą elektroniczną na adres: mskrzypiec@fundacjagdanska.pl lub osobiście do siedziby Fundacji Gdańskiej ul. Długi Targ 28/29 Gdańsk (wejście od podwórka, od ul. Pończoszników) w nieprzekraczalnym terminie do 31 października (do godz. 16.00). Do dnia 7 listopada kapituła funduszu wyłoni i wskaże wybrane projekty.

Przed złożeniem wniosku prosimy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją konkursu umieszczoną na stronie fundacjagdanska.pl/funduszkulturalny. Pod tym adresem znajduje się również wniosek do wypełnienia. W razie wątpliwości prosimy wysyłać pytania na adres mskrzypiec@fundacjagdanska.pl lub dzwonić pod numer telefonu 58 526 49 87.

SPOTKANIA INFORMACYJNE:

Dla osób, które potrzebują wsparcia ze złożeniem wniosku Fundacja Gdańska przygotowała dwa spotkania informacyjne, które odbędą się:

19 października w godzinach 11.00-13.00
20 października w godzinach 17.00-19.00
Oba spotkania odbędą się w siedzibie Fundacji Gdańskiej (ul. Długi Targ 28/29 Gdańsk, wejście od podwórka, od ul. Pończoszników). Przez cały okres nadsyłania wniosków można też konsultować się indywidualnie po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym.

Prosimy o zapisanie się na spotkanie w wybranej dacie pod poniżej wskazanym linkiem: www.funduszkulturalny.evenea.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy