Gdańska woda. Wlej śmiało!

– Zbieramy plony wieloletnich inwestycji w poprawę jakości wody pitnej w Gdańsku. Teraz z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć – Wlej śmiało! – zapewnia miasto. Rusza kampania podsumowująca wieloletnie inwestycje na rzecz poprawy jakości wody pitnej w Gdańsku.


– Celem kampanii jest poinformowanie o efektach, które udało nam się osiągnąć, a przede wszystkim o tym najważniejszym – że gdańska woda spełnia wszystkie, bardzo wymagające normy sanitarne – mówi Jacek Skarbek, Prezes Zarządu GIWK.


W 2004 roku, przed rozpoczęciem Gdańskiego projektu wodno-ściekowego, zgodność jakości wody z normami wynosiła 83,6%. Obecnie 100% gdańskiej wody spełnia ścisłe normy polskie i unijne. Powstały nowe sieci i magistrale wodociągowe (ponad 40 km), zmodernizowane zostały ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, powstały nowe zbiorniki wody pitnej. Ostatnią dużą inwestycją było przyłączenie Wyspy Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej do gdańskiego systemu wodociągowego. Efekty tych inwestycji można dostrzec właśnie poprzez parametry wody oraz jej oceny przez konsumentów – mieszkańców Gdańska.


Ostatnią, dużą i ważną inwestycją było przyłączenie Wyspy Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej do gdańskiego systemu wodociągowego. Gdański projekt wodno-ściekowy etap II, realizowany przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Z badań społecznych zleconych przez GIWK wynika, że gdańszczanie pozytywnie wypowiadają się o swojej kranówce. 48,9% sądzi, że woda pitna w Gdańsku jest lepsza niż w innych miastach Polski, a 41,3% uważa, że jakość poprawiła się w ciągu ostatnich trzech lat. To efekty wieloletnich prac gdańskich wodociągów. Co ważne, zwiększył się udział wody pochodzącej z ujęć głębinowych w systemie zaopatrzenia. Warto więc wiedzieć, z jakich ujęć pochodzi gdańska woda ( w załączeniu mapka – ujęcia wody).


Inwestycje, związane z poprawą jakości wody w Gdańsku, realizowane w ramach obu etapów Gdańskiego projektu wodno-ściekowego, kosztowały do tej pory 308 692 995,00 zł netto. To jednak nie koniec działań w tym zakresie. Właśnie rozpoczęła się budowa wieżowego zbiornika wody na Wyspie Sobieszewskiej, który będzie zapewniał odpowiednie ciśnienie wody w kranach. W okresie letnim, zbiornik wieżowy, będzie też pełnił funkcje turystyczne. Przed Gdańskiem stoją też kolejne wyzwania, przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa dostaw wody oraz ochrony ujęć wody pitnej.

 

 

 

 

 

 

Foto: personal.psu.edu

Projekt i wykonanie: Mehowmy