Gdańsk. Szkolenie: Program „Młodzież w działaniu”

Tematyka

Szkolenie ma na celu zdobycie umiejętności z zakresu przygotowania projektów do Programu „Młodzież w Działaniu”, w tym – praktyczna praca z wnioskiem. Zajęcia będą prowadzone na poziomie podstawowym w formie interaktywnych warsztatów, pozwalających na samodzielne weryfikowanie własnego poziomu wiedzy i umiejętności.

Koszty

Koszty programowe i przerwy kawowej, pokrywa Stowarzyszenie Morena. Uczestnik pokrywa jedynie koszty przejazdu do Gdańska.

Niniejsze działania są realizowane przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w Działaniu”.

Zgłoszenia

Prosimy o odesłanie wypełnionego (osobno dla każdej osoby) formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną do stowarzyszenia na adres: ak@morena.org.pl najpóźniej do 1.12.2011 r.

źródło: Stowarzyszenie Morena

Projekt i wykonanie: Mehowmy