Gdańsk – Europejską Stolicą Wolontariatu 2022

5 grudnia w dniu, kiedy na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Miasto Gdańsk zostało wybrane na Europejską Stolicę Wolontariatu 2022 roku. Tytuł jest nagrodą za dotychczasowe działania wolontariackie podejmowane przez mieszkańców.

Gdańsk konkurował o tytuł z tureckim Izmirem, hiszpańskim Madrytem i włoską Gorizią. Ogłoszenie wyników nastąpiło w Padwie, gdzie odbywała się gala Europejskiego Centrum Wolontariatu.

„W tym roku mamy 40-lecie powstania Solidarności, i dla mnie jest to coś tak ważnego, że ta Solidarność nie jest tym zamkniętym znaczkiem w muzeum, tylko, że jest czymś, co mamy, na co dzień, możemy się tym dzielić i pewnie naszą ambicją będzie by tych wolontariuszy, aktywnych wolontariuszy w naszym mieście było jeszcze więcej” – prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz.

Tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu przyznawany jest przez Europejskie Centrum Wolontariatu w ogólnoeuropejskim otwartym konkursie, który ma na celu promowanie i docenienie wolontariatu oraz organizacji angażujących lokalnych wolontariuszy. Miasta uczestniczące w konkursie, po złożeniu aplikacji, przygotowują prezentację oraz film pokazujący zaangażowanie wolontariuszy. Laureatów wyłania międzynarodowe jury złożone m.in. z przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji unijnych oraz osób prywatnych zaangażowanych w działalność społeczną.

Tytuł jest z jednej strony docenieniem dotychczasowych działań społecznych podejmowanych przez wolontariuszy miasta gdańska, a z drugiej – wyzwaniem do dalszego jeszcze cięższego działania. 

Projekt i wykonanie: Mehowmy